Kristendom, kultur og læring (bachelor)

Kan vi lære religion gjennom kunst og film? Hva har kristen tro og tradisjon med medier og populærkultur å gjøre? Hvordan kan jeg bli en god formidler i møte med barn og unge i kirka? Dette er eksempel på spørsmål vi arbeider med på bachelorstudiet i kristendom, kultur og læring.

Målet med studiet er å utdanne menighetspedagoger som kan arbeide med trosopplæring i Den norske kirke.

Fakta om programmet
Studiepoeng:180
Studiet varer:3 år

Kontakt oss

Har du spørsmål om programmet?