Hvorfor velge dette programmet?

Er du interessert i kultur? Medier? Eller lurer du på hvorfor mennesker tenker og handler som de gjør? Kultur og kommunikasjon integrerer fagene sosiologi, medievitenskap, psykologi og sosialantropologi i en bachelorgrad.

Studieprogrammet passer for deg som er interessert i samfunnsspørsmål og hvordan vi tolker og konstruerer vår virkelighet i kontakt med andre mennesker. Det gir deg et grundig innblikk i tenkning om forholdet mellom språk, makt, medier og kultur. På dette grunnlaget kan du analysere meningsflyten innen hverdagsliv, politikk, kultur, reklame og kunst.

Du lærer å utvikle og analysere komplekse problemstillinger, samt å hente inn og kritisk vurdere informasjon. Det er egenskaper som arbeidsmarkedet verdsetter høyt. Det første studieåret gir deg en tverrfaglig innføring. Deretter studerer du følgende emner:

  • Medier og populærkultur (medievitenskap)
  • Kulturanalyse, diskurs og semiotikk (sosiologi)
  • Symbolbruk og erkjennelsesformer (sosialantropologi)
  • Kommunikasjon, språk og sosiale relasjoner (psykologi)

Du fordyper deg i ett av de fire fagene. Det siste semesteret skriver du en bacheloroppgave som knytter sammen kunnskapen du har tilegnet deg.

Studiemiljø

Bachelorprogrammet i kultur og kommunikasjon har rykte på seg for å ha et godt sosialt miljø med hytteturer, studieturer, julebord, sosiale/sportslige sammenkomster og et uformelt mannskor. Programutvalget har også mange aktiviteter i løpet av semesteret.

Studier i utlandet

Programmet har egen utveklingsavtale med Universiteit Maastricht. UiO har i tillegg et stort utvalg av utvekslingsavtaler med andre relevante institusjoner, både i Europa og i andre deler av verden, som du kan benytte deg av. Les mer om studieopphold i utlandet.

Jobb og videre studier

Avhengig av din fordypning kan du kvalifisere til opptak til master i sosiologi, medievitenskap, kultur- og samfunnspsykologi
eller sosialantropologi, samt tverrfaglige masterprogrammer. Med kompetanse i kultur og kommunikasjon vil du få et bredt spekter av jobbmuligheter, og særlig innenfor kultur-, medie- og kunstsektoren både i privat og offentlig virksomhet. Mange med tilsvarende bakgrunn jobber med informasjon, kommunikasjon, reklame, journalistikk og markedsføring. Les mer om jobb og videre studier.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 22. juni 2016 14:36