Oppbygging og gjennomføring

Bachelorprogrammet i kultur og kommunikasjon er et fulltidsstudium over tre år på 180 studiepoeng.

Bachelorprogrammet i kultur og kommunikasjon består av:

  • Obligatoriske kjerneemner (70 studiepoeng)
  • Fordypning (fra 60 til 70 studiepoeng)
  • Frie emner (fra 20 til 30 studiepoeng)
  • Ex.phil. (10 studiepoeng)
  • Ex.fac. (10 studiepoeng)

Studieløp

6. semester KULKOM3090 - Oppgaveemne i kultur og kommunikasjon Avhengig av fordypning Avhengig av fordypning
5. semester Avhengig av fordypning Avhengig av fordypning Avhengig av fordypning
4. semester Avhengig av fordypning Avhengig av fordypning Avhengig av fordypning
3. semester Avhengig av fordypning Avhengig av fordypning Avhengig av fordypning
2. semester KULKOM1001 - Innføringsemne: Forståelsesformer og perspektiv PSY2500 - Kommunikasjon, språk og sosiale relasjonar MEVIT2110 - Medie- og kulturteori
1. semester KULKOM1001 - Innføringsemne: Forståelsesformer og perspektiv EXPHIL03 - Examen philosophicum SVEXFAC03 - Examen Facultatum - Samfunnsvitenskapelig variant
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

De to første semestrene er felles for alle studentene på programmet. Resten av oppbygningen avhenger av hvilken fordypning du velger.

Du skal velge én av fire fordypninger:

Obligatoriske kjerneemner

Frie emner

Du kan velge frie emner inntil 30 studiepoeng, avhengig av fordypningen du velger. Se lenkene over for egne studieløpstabeller for de ulike fordypningene. Du kan velge fritt blant alle emner ved Universitetet i Oslo.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (fra studeløpstabellene) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Utveksling

Hvis du vil på utveksling anbefaler vi at du tar de frie emnene under utvekslingsoppholdet. Les mer om studieopphold i utlandet.

Godkjenning av utdanning fra andre læresteder

Har du utdanning fra andre læresteder kan det være at denne kan godkjennes i studieprogrammet.

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Bachelor i kultur og kommunikasjon.

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 20. des. 2016 14:11 - Sist endret 15. aug. 2017 06:57