Studiekvalitet

I tråd med kvalitetssystemet ved UiO er alle studieprogrammer og emner pålagt felles rammer for kvalitetssikringsarbeid og systematisering av evalueringsrutiner. Hensikten med disse rutinene er å identifisere indikatorer på manglende eller god kvalitet, og er et ledd i et kontinuerlig arbeid med å sikre og forbedre kvaliteten på studietilbudet.

Som student vil du derfor bli bedt om å delta i flere forskjellige evalueringer gjennom din studietid. Det kan for eksempel dreie seg om deltakelse i spørreundersøkelser, tilbakemeldinger til emneansvarlige eller deltakelse i fokusgrupper, både på ditt studieprogram og på de enkelte emner som inngår i studieløpet ditt.

Studieprogrammet lager årlig en rapport om studiekvalitet for foregående studieår der blant annet gjennomføringsdata og resultater fra studentevaluering inngår i datamaterialet. Tiltak for videre arbeid med studiekvalitet skal være en del av rapporten.

Med jevne mellomrom, og minst hvert 4. år eller ved tegn på kvalitetssvikt, vil det bli gjennomført en periodisk evaluering av programmet som helhet. I dette arbeidet er dine tilbakemeldinger som student av stor betydning.

 

Årlig emneevaluering
 

Rapport 2013 KULKOM1001 og KULKOM3090

Rapport 2012: KULKOM 1001 og KULKOM 3090

Rapport 2011: KULKOM1001 og KULKOM3090

Rapport 2010: KULKOM 1001 og KULKOM 3090

Rapport 2009: KULKOM 1001 og KULKOM3090

Rapport 2008: KULKOM 1001 og KULKOM3090

Rapport 2007: KULKOM1001 og KULKOM3090

Periodisk programevaluering
 

Programgjennomgang 2016

Rapport 2013

Egenevaluering 2012

Rapport 2007

Oppfølgingsplan til rapport 2007

 

Student samtaler

Rapport 2013

Rapport 2012

Rapport 2011

Rapport 2010

Rapport 2009

Tilsynssensorrapporter

Rapport 2013

Rapport 2012

Rapport 2011

Rapport 2010

Rapport 2009

Rapport 2008

Rapport 2007

Rapport 2006

 

Rapporter fra evalueringer

Årsrapport for studiekvalitet 2010

Årsrapport for studiekvalitet 2009

Årsrapport for studiekvalitet 2008

Årsrapport for studiekvalitet 2007

 

Programleders årsrapport

Rapport 2009

Rapport 2008

Rapport 2006


 

Publisert 31. okt. 2012 09:41 - Sist endret 21. aug. 2017 13:12