Programrådet for bachelorprogrammet i Kultur og kommunikasjon

Dette er nettsiden for programrådet for bachelorprogrammet i kultur og kommunikasjon. Her kan du se hvem som sitter i styret, og hvilke saker som behandles.

Programrådet

Programleder professor Anne Krogstad, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Førsteamanuensis Rune Flikke, Sosialantropologisk institutt

Professor Rolv Mikkel Blakar, Psykologisk institutt

Professor Ove Solum, Institutt for medier og kommunikasjon

 

Studiekonsulent Marianne Almbakk

 

Studentrepresentanter i programrådet

Ivar Simonsen (PU-leder)

Paula Alexandra Suarez (nestleder, PU)

Programrådsmøtereferater

Nyeste referater

 

Referater fra før 2009

Publisert 14. okt. 2013 11:38 - Sist endret 16. nov. 2015 13:20