Programmet tar ikke opp nye studenter

Forskning på innovativ naturfagundervisning –hva kan vi lære? 23.10 kl 8.30

Forskning på innovativ naturfagundervisning –hva kan vi lære?
Kunnskap i skolen (KiS) inviterer til frokostmøte

Sted: Personalkantinen/Klubben i Georg Sverdrups hus, Blindern

Tid: Tirsdag 23. oktober  kl 8.30-10.00.

På møtet vil vi presentere de viktigste funnene fra to store forskningsprosjekter som KiS-medlemmer er involvert i:


• Science Created by You, et nylig avsluttet EU-finansiert prosjekt på Intermedia

• Forskerføtter og leserøtter, et pågående NFR-finansiert prosjekt på Naturfagsenteret.

Utgangspunktet for begge prosjektene er inquiry based learning. Det første har fokus på VG1-nivå og har som hovedproblemstilling hvordan man kan designe IKT-systemer som støtter læringen på en god måte. Det andre dreier seg om hvordan lesing og skriving kan kombineres med undersøkende læringsaktiviteter, primært på grunnskolenivå. Begge baserer seg på klasseromsarbeid og utføres i samarbeid med lærere.


Innledere er forsker Anders Kluge (Intermedia) og professor Marianne Ødegaard (Naturfagsenteret), med lektor Eileen Holm Klavenes (Ullern videregående skole) som kommentator.

Møteleder er førsteamanuensis Ellen Henriksen (Fysisk institutt)

Det serveres enkel frokost og kaffe/te.

 

Publisert 4. okt. 2012 17:55 - Sist endret 4. okt. 2012 17:55