Programmet tar ikke opp nye studenter

Lærer: leder, kunnskapsformidler, veileder…

Torunn Aanesland (26) er adjunkt og jobber på Stasjonsfjellet ungdomskole.

 - Jeg underviser i matematikk og i natur og miljø, og føler at jeg har god faglig tyngde. Muligheten til faglig fordypning er den viktigste grunnen til at jeg valgte å utdanne meg til lærer på universitetet. I tillegg til realfagstudier har jeg også praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), prosjektforum for organisasjon og ledelse fra UiO, samt en del utdanning fra USA. Studiene fra USA har bl.a. gitt meg fritak for en del av de realfaglige grunnstudiene.

Får "kick" av elever i ungdomsskolen

- Da jeg som student ved PPU var i praksis, ble jeg utplassert på en ungdomsskole, og "forelsket meg" i den aldersgruppen. Jeg søkte derfor bare jobber på ungdomsskoler da jeg var ferdig å studere våren 2001. Elevene gir meg litt "kick" for eksempel når vi får til gode klassediskusjoner som funker. Jobben er utfordrende og det gjør at jeg føler jeg vokser som menneske. Min fremste oppgave er å løfte elevene i klassen fram som enkeltpersoner. Jeg trives godt med å ha en jobb der jeg kan bruke hele meg, ikke bare den realfaglige siden. Som lærer er du både kunnskapsformidler, veileder, leder, omsorgsperson, politi og venn - og slik må det nesten være, mener Torunn.

Ledelse, samarbeid og informasjonsteknologi

- Jeg har hatt god bruk for det jeg lærte da jeg tok halvårsenheten "Prosjektforum i organisasjons og ledelse". Det å jobbe som lærer er ikke bare å "formidle kunnskap", som lærer og klassestyrer er du også leder fra dag én. Du har behov for å samarbeide både med skolens ledelse, med de andre lærerne og ikke minst med elevene. Skolen er en organisasjon i i utvikling, og som lærer må du tenke helhetlig. Jeg ønsker meg en nyskapende skole som utvikler seg, ikke en skole som blir stående stille. - Derfor brenner jeg for økt bruk av informasjonsteknologi i undervisningen. Da jeg tok praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) ble vi opplært til å bruke IKT, og det har jeg tatt med meg inn i jobben på Stasjonsfjellet ungdomsskole. IKT er et verktøy som kan inngå i alle fag, og er et viktig hjelpemiddel for elevene slik at de lærer mer. På min skole er vi så heldige at vi har et datarom med nesten nok PC'er til alle elevene. Der er klassen min ofte! Vi har også vært prøvekaniner for et IKT-prosjekt i naturfag i regi av "Viten.no". Det syntes både jeg og elevene var kjempegøy. Vi er heldigvis flere lærere ved Stasjonsfjellet skole som brenner for IKT, og dette engasjementet er viktig for at vi som skole skal være i utvikling. Jeg skulle ønske vi hadde flere ressurser til å kjøpe det vi trenger av utstyr. Tenk om vi hadde hatt internetttilgang i alle klasserom…Jeg håper vi kommer dit om noen år.

Mer utdanning - i realfagdidaktikk

Torunn har nå gått ned fra full stilling til 65 prosent. - Jeg holder på med mastergrad i realfagdidaktikk, og har tenkt å vektlegge nettopp bruk av IKT i undervisningen i en hovedoppgave. Jeg kommer nok til å bruke litt lenger tid på mastergraden enn det som er vanlig, men trives foreløpig godt med å kombinere jobb og videre studier. Når Torunn blir ferdig med mastergraden vil hun få enda større faglig fordypning i realfag, og tittelen lektor. Det er mange eldre realfagslærere i skolen, og arbeidsmarkedet vil derfor være godt for lærere med realfaglig bakgrunn de kommende årene. Men Torunn vil ikke anbefale noen å velge fag ut fra slike betraktninger: - Jeg valgte realfag fordi det var det jeg var mest interessert i. Jeg tror på å velge fag ut fra hva du liker best.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 10. juli 2014 09:52