Jobb og videre studier

Du har gode jobbmuligheter etter et bachelorstudium i Matematikk med informatikk.

Jobb

Hvilke arbeidsområder som er mest aktuelle avhenger av hvilken fordypning du har valgt. Noen muligheter er ingeniør- og teknologibedrifter, oljeindustri, mediebedrifter, forvaltning, undervisning, kartlegging, miljøovervåkning, mobilkommunikasjon, multimedieanvendelse, forsikring, bank og finans, IT, energi, bioteknologi, medisinsk forskning, legemiddelindustri og sykehus.

Videre studier

Med en mastergrad får du enda flere yrkesmuligheter, blant annet innen høgskole, universitet og forskningsinstitutter, og du vil uansett valg av yrke kunne regne med å få mer interessante arbeidsoppgaver. Avhengig av hvilke valg du gjør underveis, vil studieprogrammet Matematikk med informatikk gjøre deg kvalifisert for masterstudier innen fagområdene bioinformatikk/biostatistikk, computational science, computational physics, finans, forsikring, informatikk, matematikk, mekanikk, signal/bildebehandling eller statistikk.

Les mer om aktuelle masterstudier.


Fra studier til jobb

Karrieresenteret bistår deg underveis i studietiden med:

  • Kompetansekartlegging og karriereveiledning
  • CV, søknad og jobbintervjuet

Din karriere – fra studier til jobb

Publisert 22. feb. 2016 13:32 - Sist endret 8. feb. 2017 15:16