Oppbygging og gjennomføring

Ny oppbygning og gjennomføring for deg som starter høsten 2018

Masterstudiet er på to år bestående av emner og arbeid med masteroppgave. Felles for alle studentene er at emnet MAT4500 - Topologi må tas i første semester, hvis man ikke har tatt MAT3500 - Topologi fra før. Valg av andre emner avhenger av hvilken spesialisering man sikter mot.

Tar du kort oppgave (30 studiepoeng) så består de tre første semestrene av emner og selve masteroppgaven gjøres i fjerde semester.

Tar du lang oppgave (60 studiepoeng), så er det emner i hele første semester. Oppgaven vil du begynne med i annet eller tredje semester, avhengig av valg av spesialisering og etter avtale med en veileder.

Eksempler på studieveier for hver spesialisering:

Godkjenning av masteremner fra andre læresteder

Dersom du får opptak til masterprogrammet og allerede har avlagt masteremne(r) ved et annet lærested,  kan du søke om å få dette innpasset i mastergraden din ved Universitetet i Oslo. Ta kontakt med Matematisk institutt får mer informasjon.

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Master i matematikk

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 30. aug. 2017 11:33