Jobb og videre studier

Våre tidligere studenter jobber med analyser, rådgivning, forskning, undervisning og planlegning i store deler av norsk offentlig sektor og privat næringsliv. Du kan for eksempel finne våre tidligere studenter som konsulenter, økonomer, forskere, rådgivere, avdelingsdirektører, ekspedisjonssjefer, departementsråder, utredere, markedsanalytikere, høgskolelektorer og professorer.

Dette er bare noen få eksempler på hva du kan bli. Studiet gir en unik kvalifikasjon for analytisk orienterte yrker innen bl.a. bank, finans- og forsikringsbransjen, store industribedrifter samt offentlige etater som for eksempel Finansdepartementet, Statistisk Sentralbyrå og ulike forskningsinstitutter.

Under følger en liste med masterprogrammer som kan være aktuelle å gå videre med etter fullføring av bachelorgraden i Matematikk og økonomi. Velger du å gå videre på et masterprogram, øker du valgmulighetene dine på arbeidsmarkedet. For å kvalifisere til mange av yrkene nevnt over forutsettes det at du fullfører en mastergrad etter endt bachelorgrad.

Hvilke masterprogrammer som er aktuelle kan avhenge av hvilken studieretning du har i bachelorgraden. Spør oss gjerne til råds angående valg av studieretning som passer best for det du har lyst til å studere videre. Du kan finne mer informasjon om dette på sidene om "Veien videre" under hver av de fire studieretningene.


Fra studier til jobb

Karrieresenteret bistår deg underveis i studietiden med:

  • Kompetansekartlegging og karriereveiledning
  • CV, søknad og jobbintervjuet

Din karriere – fra studier til jobb

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 22. juli 2014 09:49