- I dag bygde vi atomer og isotoper av plastelina

- Jeg trives mye bedre i læreryrket enn jeg trodde. Det er aldri kjedelig, og ingen dager er like, forteller Kristine Kostøl, som har en master i materialkjemi.

Foto: Harald Pettersen, Statoil

Kristine har tatt en master i Materialer, energi og nanoteknologi ved Universitetet i Oslo.

Det er et studium som er aktuelt i vår tid fordi du lærer om fornybar energi, klimakrise, klimaendringer og energikrise, sier hun. Studieprogrammet ligger i skjæringspunktet mellom fysikk og kjemi.

- Jeg startet på studiet fordi jeg liker både fysikk og kjemi, forteller Kostøl.

Hun tror det er en fordel at elevene får undervisning av en lærer med master i realfag.

- Når jeg får spørsmål fra elevene, kan jeg svare fordi jeg har lang utdanning innen både fysikk og kjemi. Jeg har en bedre forståelse enn jeg ville hatt hvis jeg ikke hadde hatt master, sier hun. Nå underviser hun på en kombinert ungdoms- og videregående skole.

Får pengegoder fordi hun har studert realfag

Kristine Kostøl får lønn for å være med i lederutviklingsprogrammet Teach First Norway. I tillegg får hun en reduksjon i studielånet på kroner 50 000 etter at hun har bestått praktisk pedagogisk utdanning (PPU) på universitetet.

Hadde en fin tid på universitetet

- Jeg er veldig fornøyd med studieprogrammet Materialer, energi og nanoteknologi fordi det ga meg en utdanning innen både fysikk og kjemi. Arbeidet med masteroppgaven inspirerte henne.

- Forskningsgruppen jeg tok mastergrad hos er blant de beste i verden på det de holder på med, så de inspirerte meg veldig.

Hun hadde også et sosialt liv ved siden av studiene.

-Jeg var veldig aktiv i Realistforeningen de første årene på Blindern og det var det kjempebra, sier hun.

Bruker utdanningen i klimadebatten

Det er ikke bare i jobben at Kostøl får brukt utdanningen sin.

- Når det er debatter i media om hvordan vi kan løse energikrisen, kan jeg gjøre meg opp en mening. Jeg vet hvordan ting fungerer sammen og hva som kan la seg gjøre for å løse krisen, forteller hun.

Lett å få jobb

Med en master i Materialer, energi og nanoteknologi har man ikke problemer med å få jobb.

- Ingen av studievennene mine hadde problemer med å få jobb etter de hadde levert masteroppgavene. Nå jobber de på steder som Institutt for energiteknikk (IFE), i konsulentbransjen og som energirådgivere, forteller hun.

Kristine Kostøl har gått sin egen vei, hun har blitt lektor/Teach First Norway-kandidat.

Etter å ha jobbet i Oslo-skolen i 2 år, kommer hun til å få tilbud om et jobbintervju hos Statoil. Da må hun kanskje ta valget i forhold til om hun vil fortsette i skolen, eller satse på en karriere i næringslivet.

Emneord: kjemi, Teach First, fysikk, lærer, karriere, karriereintervju
Publisert 5. des. 2012 11:01 - Sist endret 17. mai 2016 20:34