Programmet tar ikke opp nye studenter

Velkomstdager for masterstudenter tatt opp høsten 2017 / Welcome days for master students admitted to a program fall 2017

Velkomstuke for masterstudenter tatt opp høsten 2017 /Welcome meeting for master students admitted to a program fall 2017

Skal du begynne på et masterprogram ved Institutt for biovitenskap høsten 2017?

Vi inviterer til velkomstdager med spennende program og presentasjon av masteroppgaver. Uken er obligatorisk med oppmøte mandag 14. aug. 2017 09:00 i   Auditorium 2, Kristine Bonnevies hus, Blindern

Program for uken

Skulle du ikke ha anledning til å møte må du sende en e-post til studieinfo@ibv.uio.no og gi beskjed.

Velkommen!

English:

We invite you to welcome days with an exciting program and a seminar with presentations of available master projects.  Please note that this week is mandatory and to meet on Monday August 14. 2017 at 09:00 in  Auditorium 2, Kristine Bonnevise hus, Blindern

Program for the week

If you cannot meet at this event please send an email to studieinfo@ibv.uio.no and notify us.

Welcome!

Publisert 20. juni 2017 10:47 - Sist endret 10. aug. 2017 11:17