Søknadsfrist og opptak

Du søker om opptak direkte til hver enkelt studieretning i studieprogrammet:

Programmets 79 studieplasser er fordelt på studieretningene:

 • Medievitenskap: 59 plasser
 • Nordic Media: 20 plasser

Studiekode

185-1453 (Medievitenskap), 185-1489 (Nordic Media)

Studieplasser

79

Opptakskrav

Opptak til masterstudier krever følgende:

 • generell studiekompetanse
 • fullført bachelorgrad eller tilsvarende utdanning
 • en faglig fordypning fastsatt av programmet
 • et vektet karaktersnitt i fordypningen på minst C for bokstavkarakterer, eller 2.7 for tallkarakterer

Krav til faglig fordypning

 • fordypning på minst 80 studiepoeng i medievitenskap med snittkarakter på C eller bedre eller mellomfag i medievitenskap med karakteren 2.7 eller bedre
 • medievitenskapelige emner innen
  - mediehistorie
  - kvantitative og kvalitative metoder
  - journalistikk /medie og samfunn
  - tekstanalyse
  som en del av fordypningen eller i tillegg til den.

Kravet til innhold i den faglige fordypningen gjelder for alle søkere.

Hvis du har utdanning fra UiO, tilfredsstiller du kravet til faglig fordypning hvis du har en av følgende fordypninger:

For søkere med bachelorgrad fra program for Kultur og kommunikasjon vil beregningsgrunnlaget være 60 studiepoeng medievitenskapelige emner samt KULKOM1001 - Innføringsemne: Forståelsesformer og perspektiv og KULKOM3090 - Oppgaveemne i kultur og kommunikasjon . Minst 30 studiepoeng skal være på 2000- og/eller 3000-nivå.

For studenter med opptak på alle andre bachelorprogrammer ved UiO gjelder det fra høsten 2010, følgende: Studentene må ha MEVIT1110 - Audiovisual Aesthetics , MEVIT1210 - Mediehistorie og medieinstitusjoner , MEVIT1300 - Journalistikk, makt og mediebruk , MEVIT2110 - Medie- og kulturteori og enten MEVIT2800 - Metoder i medievitenskap eller MEVIT2700 - Medietekster: teori og analyse . I tillegg må søkeren ha minst 30 studiepoeng medievitenskapelige emner. Av de 30 valgfrie emene må minst 20 studiepoeng være på 2000- og/eller 3000-nivå.

Søkere med godkjent utenlandsk utdanning vil bli skjønnsmessig vurdert.

Dokumentasjon

Du må dokumentere at du fyller opptakskravene over ved å laste opp dokumentasjon.

Rangering av søkere

Søkere rangeres etter karaktergjennomsnittet i den faglige fordypningen.

Hvis du allerede har oppnådd graden master ved UiO vil du normalt ikke få opptak til et masterprogram eller studieretning innen det samme fagområdet på nytt.

Godkjenning av tidligere utdanning

Dersom du allerede har høyere utdanning fra UiO eller et annet lærested, kan du søke om å få bruke denne i programmet ditt ved UiO. De faglige kravene i programmet avgjør om utdanningen kan godkjennes. Du finner de faglige kravene på Oppbygging og gjennomføring.

Les mer om hvordan du søker om godkjenning av utdanning.

Studenter som har et gammelt grunnfag i medievitenskap enten fra UiO eller andre universiteter må ta MEVIT2800 - Metoder i medievitenskap + 20 studiepoeng i medievitenskap på 2000- og/eller 3000-nivå for å kvalifisere seg til masterprogrammet i medievitenskap.