Oppbygging og gjennomføring

Masterprogrammet Mekanikk er et fulltidsstudium over to år som gir 120 studiepoeng.

  • Emner, 60 eller 90 studiepoeng
  • Masteroppgave, 30 eller 60 studiepoeng

Studiet har to ulike spesialiseringer:

  • Viskøse fenomener
  • Bølger eller marin hydrodynamikk.

Det er også mulighet for utveksling til Universitetssenteret på Svalbard

Emner

Valg av masteremner er avhengig av hvilken spesialisering og masteroppgave du sikter mot, og gjøres i samarbeid med kontaktperson, eller veileder. Se liste over masteremner. Du tar emner på til sammen 60 eller 90 studiepoeng, avhengig av om du velger en lang, eller kort, masteroppgave.

Generelt anbefaler vi du tar MEK4100 - Matematiske metoder i mekanikk og INF5620 - Numeriske metoder for partielle differensiallikninger første semester.  Noen videregående emner om viskøse fenomener, for eksempel beregningsorientert fluidmekanikk og turbulensmodellering, bygger på forkunnskaper fra MEK4300 - Viskøs strømning og turbulens som i så fall bør tas første semester. Utveksling til Universitetssenteret på Svalbard lar seg best gjennomføre i tredje semester.

Nedenfor kan du se generelle studieløp for de ulike spesialiseringene, og utveksling til Universitetssenteret på Svalbard.

Generelt studieløp for spesialisering Viskøse fenomener

4. semester Masteroppgave Masteroppgave Masteroppgave
3. semester Masteroppgave / Emne Masteroppgave / Emne Masteroppgave / Emne
2. semester Masteroppgave / Emne Emne Emne
1. semester MEK4100 - Matematiske metoder i mekanikk MEK4300 - Viskøs strømning og turbulens INF5620 - Numeriske metoder for partielle differensiallikninger
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Aktuelle emner for andre semester:

Aktuelle emner for tredje semester:

Generelt studieløp for spesialisering Bølger eller marin hydrodynamikk

4. semester Masteroppgave Masteroppgave Masteroppgave
3. semester Masteroppgave / Emne Masteroppgave / Emne MEK4300 - Viskøs strømning og turbulens / Emne
2. semester Masteroppgave / Emne MEK4320 - Hydrodynamisk bølgeteori / Emne MEK4420 - Marin hydrodynamikk / Emne
1. semester MEK4100 - Matematiske metoder i mekanikk MEK4350 - Stokastiske og ikke-lineære havbølger / MEK4300 - Viskøs strømning og turbulens INF5620 - Numeriske metoder for partielle differensiallikninger
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Generelt studieløp for utveksling til Universitetssenteret på Svalbard

4. semester Masteroppgave Masteroppgave Masteroppgave
3. semester AT-327  Arctic Offshore Engineering / AT-332  Physical Environmental Loads on Arctic Coastal and Offshore Structures / AT-334  Arctic Marine Measurements Techniques, Operations and Transport Masteroppgave / Emne Masteroppgave / Emne
2. semester Emne Emne Masteroppgave / Emne
1. semester MEK4100 - Matematiske metoder i mekanikk MEK4300 - Viskøs strømning og turbulens / MEK4350 - Stokastiske og ikke-lineære havbølger INF5620 - Numeriske metoder for partielle differensiallikninger
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Instituttets frister knyttet til masterstudier.

Masteroppgave og veileder

Programmet tilbyr lang masteroppgave på 60 studiepoeng, og kort masteroppgave på 30 studiepoeng.

Du finner vanligvis fram til en passende masteroppgave og veileder ved å snakke med de ansatte i forskningsgruppen i Mekanikk ved Matematisk institutt.

Godkjenning av masteremner fra andre læresteder

Dersom du får opptak til masterprogrammet og allerede har avlagt masteremne(r) ved et annet lærested, kan du søke om å få dette innpasset i mastergraden din ved Universitetet i Oslo. Ta kontakt med Matematisk institutt får mer informasjon.

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Master i Mekanikk

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 22. des. 2016 10:32 - Sist endret 11. des. 2017 08:53