Gjennomføring av studiet og mastergradsreglement

Denne informasjonen er basert på vedtatt reglement for det to-årige mastergradsstudiet ved Det matematisk naturvitenskapelige fakultet (fastsatt i fakultetsstyremøte 19. juni 2006). Du finner reglementet i sin helhet her Studieplan for masterstudiet Diverse regler

Publisert 16. okt. 2013 14:04 - Sist endret 11. jul. 2014 12:14