Programmet tar ikke opp nye studenter

Matematikk, informatikk og teknologi (bachelor)

Dette studieprogrammet er fra studieåret 2017/2018 erstattet av bachelorprogrammet Matematikk med informatikk.

Hva kan du jobbe med?

  • 20160304_magnus-vigeland_vortex Matematikk, genetikk og akrobatikk 4. mars 2016 12:57

    Matematiker Magnus Dehli Vigeland var innom både sirkusskole, Newton og klippestuping før han endte opp ved Avdeling for medisinsk genetikk på Oslo Universitetssykehus.

  • colourbox1251971_matematiker-i-operasjonssalen-vortex Matematiker i operasjonssalen 1. okt. 2015 11:29

    Matematikeren Mathias Barra kartlegger hvordan vi kan operere så mange som mulig på en tryggest mulig måte med et begrenset antall operasjonsrom og leger.