Programmet tar ikke opp nye studenter
English version of this page

Hvorfor velge dette programmet?

Modellering og Dataanalyse (MoD) er et masterprogram der du lærer å bruke og utvikle ulike verktøy basert på statistikk, matematikk og informatikk. Slike verktøy brukes i stadig større utstrekning til å løse problemer innen mange ulike felt, som f.eks. medisin, bioteknologi, industri, samfunnsvitenskap, finans og forsikring.

MoD-programmet er delt i 2 studieretninger, hver med 3 spesialiseringer. Felles for alle spesialiseringene er at du lærer hvordan matematisk og statistisk modellering og dataanalyse brukes til å forstå både komplekse og enklere sammenhenger ut fra observasjoner. Eksempler på prosesser som studeres kan være så forskjellige som svingninger i aksjemarkedet, en celles stoffskifte, produksjonsprosesser i industrien, resultatene av et planlagt landbruksforsøk, radiosignaler som blir forvrengt i atmosfæren eller spredning av smittsomme sykdommer. Dette er masterprogrammet for deg som ønsker å kombinere en solid skolering i statistiske og matematiske fag med spennende anvendelser og varierte yrkesmuligheter.

Studieretningen Finans, Forsikring og Risiko (FFR) tar for seg analyse og kontroll av ulike former for risiko ved bruk av matematikk og informasjonsteknologi, kombinert med økonomiske og statistiske fag. Du velger om du vil fordype deg i forsikring, i matematisk finans eller i risiko og pålitelighetsanalyse.

I spesialiseringen Forsikring vil du lære om hvordan dagens forsikringsselskaper opererer i de finansielle markedene.

I spesialiseringen Matematisk finans får du en sterk matematisk plattform som er nødvendig hvis man skal opererer i moderne finansmarkeder.

I spesialiseringen Risiko og pålitelighetsanalyse bygger du opp generell kompetanse innen håndtering av usikkerhet i tekniske/økonomiske systemer.

Studieretningen Statistikk og Dataanalyse (Sdata) arbeider med modellering av ulike prosesser som fører til empiriske data, og der vi ønsker å lære noe fra disse dataene. Du velger om du vil fordype deg i Bildeanalyse, mønstergjenkjenning og signalbehandling, i Bioinformatikk og biostatistikk eller i Statistikk.

I spesialiseringen Bildeanalyse, mønstergjenkjenning og signalbehandling lærer du å analysere digitale signaler i form av lyd, bilder, radiosignaler osv.

I spesialiseringen Bioinformatikk og biostatistikk lærer du å anvende informatikk- og statistikk-kunnskapene i fag som bioteknologi, medisin og biologi.

I spesialiseringen Statistikk fokuserer du spesifikt på statistisk modellering og analyse. Du kan velge om du vil ha en teoretisk eller anvendt profil på studiet.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 25. jan. 2016 10:27