Programmet tar ikke opp nye studenter

Søknadsfrist og opptak

Du søker om opptak direkte til hver enkelt studieretning i studieprogrammet: