Programmet tar ikke opp nye studenter

Hvorfor velge denne retningen?

Banker, forsikringsselskap og annen industri står daglig overfor utfordringer der de må ta avgjørelser basert på usikker informasjon. De økonomiske konsekvensene kan bli store hvis de ikke forstår den risikoen de tar på seg. I studieretningen fordyper du deg i analyse og kontroll av ulike former for risiko ved bruk av matematikk og informasjonsteknologi, kombinert med økonomiske og statistiske fag.

Du kan velge mellom tre spesialiseringer:

Velger du Forsikring vil du lære om hvordan dagens forsikringsselskaper opererer i de finansielle markedene. Selskapene forvalter store summer penger, og trenger derfor mennesker som behersker moderne matematisk finans like godt som tradisjonell forsikringsteori. I spesialiseringen fordyper du deg i finansiell risiko, herunder opsjonsteori og investeringsanalyse i tillegg til forsikringsteori. En mastergrad med denne fordypningen vil kunne gi aktuarkompetanse .
En sterk matematisk plattform er nødvendig hvis man skal operere i moderne finansmarkeder.

Spesialiseringen Matematisk finans introduserer deg til stokastisk analyse, som er det verktøyet du må beherske for å forstå moderne investeringsteori og finansielle derivater.

En spesialisering innen Risiko og pålitelighetsanalyse bygger opp en mer generell kompetanse innen håndtering av usikkerhet i tekniske/økonomiske systemer. Ved bruk av avanserte statistiske metoder, lærer du hvordan for eksempel oljeindustrien analyserer risikoen i sine operasjoner.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 2. nov. 2016 14:41