Programmet tar ikke opp nye studenter

Jobb og videre studier

Studieretningen er unik i Norge, og bygger opp en sterkt etterspurt kompetanse som kvalifiserer til spennende yrkeskarrierer innen finans, forsikring og teknologisk industri, samt forskningsinstitutter og konsulentselskaper. Offentlig forvaltning og undervisningssektoren trenger også mennesker med bakgrunn i det studieretningen tilbyr. Med en utdannelse i finans, forsikring og risiko kan du få jobb innen for eksempel prosessindustrien, eller de store oljeselskapene. Du vil ha en bakgrunn som forsikringsselskaper og finansforetak sterkt etterspør, siden du har en teoretisk balast kombinert med en praktisk evne til å løse kompliserte problemer som tradisjonelle økonomiutdannelser ikke gir. Innenfor energibransjen foregår det en handel med ressurser som krever finansiell innsikt. Derfor er de store energiforetakene også aktuelle arbeidsplasser. Utdannelsen gir store muligheter for jobb i utlandet.

Alle de tre spesialiseringene legger til rette for et videre løp mot ph.d.-studier. De studentene som ønsker en doktorgrad innen matematisk finans, anbefales å ta MAT4500 – Topologi , blant de valgfrie emnene i mastergraden. Dette er imidlertid ikke noe krav, men en fordel ved en videre forskerkarriere.


Fra studier til jobb

Karrieresenteret bistår deg underveis i studietiden med:

  • Kompetansekartlegging og karriereveiledning
  • CV, søknad og jobbintervjuet

Din karriere – fra studier til jobb

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 12. juni 2012 14:50