Programmet tar ikke opp nye studenter

Oppbygging og gjennomføring

Studieretningen inneholder tre spesialiseringer; aktuarfag, risiko- og pålitelighetsanalyse og matematisk finans. Spesialiseringen i aktuarfag gir aktuarkompetanse

Anbefalt studievei for aktuarfag:

4. semester Masteroppgave Masteroppgave Masteroppgave
3. semester Masteroppgave/masteremne Masteroppgave/masteremne Masteremne
2. semester Masteroppgave/masteremne STK4500 – Livsforsikring og finans Masteremne
1. semester STK4540 – Skadeforsikring og risiko (fra høsten 2011) STK4510 – Innføring i finansmatematiske metoder og teknikker (nedlagt) Masteremne
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Obligatoriske emner for spesialiseringen i aktuarfag:

Emnet STK4520 – Finans- og forsikringsmatematisk laboratorium er ikke obligatorisk, men sterkt anbefalt for denne spesialiseringen.

Anbefalte emner for spesialisering i aktuarfag:

Anbefalt studievei for risiko- og pålitelighetsanalyse:

4. semester Masteroppgave Masteroppgave Masteroppgave
3. semester Masteroppgave/masteremne Masteroppgave/masteremne Masteremne
2. semester Masteroppgave/masteremne STK4400 – Risiko- og pålitelighetsanalyse Masteremne
1. semester STK4021 – Anvendt Bayesiansk analyse og numeriske metoder Masteremne Masteremne
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Obligatoriske emner:

Anbefalte emner for spesialisering i risiko- og pålitelighetsanalyse:

Anbefalt studievei for matematisk finans:

4. semester Masteroppgave Masteroppgave Masteroppgave
3. semester Masteroppgave/masteremne Masteroppgave/masteremne Masteroppgave/masteremne
2. semester Masteroppgave/masteremne MAT4701 – Stokastisk analyse med anvendelser (videreført) Masteremne
1. semester MAT4400 – Lineær analyse med anvendelser STK4510 – Innføring i finansmatematiske metoder og teknikker (nedlagt) Masteremne
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Obligatoriske emner for spesialisering i matematisk finans:


Anbefalte emner for spesialisering i matematisk finans:

Første semester av masterstudiet begynner med emner som gir deg et grunnlag for videre spesialisering mot en masteroppgave. Deretter splittes oppbygningen av studiet avhengig av om du ønsker den korte eller den lange masteroppgaven:

 • Kort masteroppgave: I annet og tredje semester fortsetter du
  med emner som velges fra studieretningens anbefalte liste og innenfor den
  spesialiseringen som du ønsker (se planene over). I tredje semester samtaler du
  med veileder om en oppgave for master, som utføres i fjerde
  semester.
 • Lang masteroppgave: I annet semester begynner du på
  masteroppgaven, samtidig som du tar emner valgt fra studieretningens anbefalte
  liste og innenfor den spesialiseringen som du ønsker. De valgfrie emnene
  planlegger du i samarbeide med veileder. I tredje semester dekkes 20 poeng av
  oppgaven, mens 10 poeng tas i emner. Siste semester vies til
  masteroppgaven.

Godkjenning av masteremner fra andre læresteder

Dersom du får opptak til masterprogrammet og allerede har avlagt masteremne(r) ved et annet lærested,  kan du søke om å få dette innpasset i mastergraden din ved Universitetet i Oslo. Ta kontakt med Matematisk institutt får mer informasjon.

Vitnemål og grad

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

 • Timeplan
 • Tid og sted for eksamen
 • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 14. jan. 2015 10:34