Nordiske studier (bachelor)

Hva kan litteraturen si oss om våre liv, vår kultur og samfunnet vårt? Var det kelterne som lærte nordmennene skriftbruk? Og hvordan kan noen formidle slik at hele folkemasser lar seg rive med?

Fakta om programmet
Studiepoeng:180
Studiet varer:3 år

Kontakt oss

Har du spørsmål om programmet?