Studieretningen tar ikke opp nye studenter

Nordisk språk og litteratur og norsk som andrespråk (studieretning)

Denne studieretningen tar ikke lengre opp studenter. Nye studenter må søke opptak til studieretningen Nordisk: språk, litteratur, retorikk.

Studieretningen hører til programmet

Nordiske studier (bachelor)

Kontakt oss

Har du spørsmål om studieretningen?

Program for studiestart

13 aug.
15:00, Universitetsplassen, Karl Johans gate 47
16 aug.
12:00, Fysikkbakken

Program for studiestart

13 aug.
15:00, Universitetsplassen, Karl Johans gate 47