Fraværsregler for odontologistudiet

Reglene for de kliniske semesterne er vedtatt i Programutvalg for studier og studieprogram i mars 2013.

Modul 1

Se emnebeskrivelse

 

Modul 2, OD2100

Se under "Obligatorisk undervisning" i emnebeskrivelsen.

 

5. semester - 10. semester

Generell fraværsregel for 5. semester - 10. semester: