Programrådet for bachelorprogrammet Offentlig administrasjon og ledelse

Programrådets medlemmer

Sekretær for programrådet: Sara Sundby

Protokoller

 

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Publisert 16. okt. 2013 14:04 - Sist endret 3. mai 2017 10:07