Programutvalget for Offentlig administrasjon og ledelse

Programutvalget for offentlig administrasjon og ledelse er et utvalg av studenter som studerer på programmet for offentlig administrasjon og ledelse, valgt av studenter på det samme studiet. Utvalget skal ta seg av alle faglige og studierelaterte saker og prøve å gjøre programmet best mulig for studentene.

Medlemmer 2016-2017

Leder Helene Lindeman
Nestleder Sunniva Brå
Sekretær Andrea Søhagen
Økonomiansvarlig Hanna Heiberg Sverdrup
SVSU-representant Othea Vikse
Studentrådsrepresentant Bendik Aakhus og Othea Vikse
Styremedlem Marthe Emilie Hansen
Styremedlem Bendik Aakhus

Kontakt

programutvalget@offadm.no

Regler og søknadsskjemaer for støtte til sosiale og faglige programaktiviteter

Hvert år settes det av en viss sum i fakultetets budsjett til kull- og programtiltak på de tverrfaglige studieprogrammene. Programutvalget kan søke av disse midlene om støtte til studentsosiale tiltak.

  • Det kan søkes om støtte til faglig relevante aktiviteter som debatter, gjesteforelesere, besøk til institusjoner og lignende.
  • Send inn søknad i forkant av de planlagte aktivitetene. Søknaden må inneholde en spesifisert sum.
  • Send søknaden til studiekonsulenten på programmet. Den godkjennes av programledelsen.
  • I etterkant av et arrangement må programutvalget fremvise originale kvitteringer for utgiftene for å få refundert beløpet. 
  • Søk med dette skjemaet
Publisert 6. juni 2012 13:15 - Sist endret 13. sep. 2016 09:57