Organisasjon, ledelse og arbeid (master - to år)

Med en master i organisasjon, ledelse og arbeid får du et solid faglig grunnlag og reell erfaring med å forstå og håndtere kompleksitet og endring i organisasjoner og arbeidsliv.

Hva kan jeg jobbe med?

  • marthol Overingeniør 11. apr. 2017 09:09

    Marte Holhjem er ansvarlig for utvikling av Vitensmålsportalen og digitalt studiebevis.

  • tollefsen Personalkonsulent 27. mars 2017 11:19

    Julie Bårdsen Tøllefsen er personalkonsulent ved UiO.