Organisasjon, ledelse og arbeid (master - to år)

Med en master i organisasjon, ledelse og arbeid får du et solid faglig grunnlag og reell erfaring med å forstå og håndtere kompleksitet og endring i organisasjoner og arbeidsliv.

Hva kan jeg jobbe med?

  • bondi HR-ansvarlig 4. sep. 2017 09:30

    Andrea er HR-ansvarlig for No Isolation, et gründerselskap som utvikler roboten AV1. AV1 er til for å hjelpe langtidssyke barn og unge.

  • marthol Overingeniør 11. apr. 2017 09:09

    Marte Holhjem er ansvarlig for utvikling av Vitensmålsportalen og digitalt studiebevis.