print logo

Kontakt

Studieinformasjon for søkere og studenter

  • studieveiledning
  • permisjon, utsatt studiestart og deltidsstudier
  • med mer

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Åpningstider:

  • Man-fre 12-15

Telefon: +47 22 85 52 57

E-post: ekspedisjonen@sosgeo.uio.no

 

Opptak og registrering

  • opptak og studiekompetanse
  • semesteravgift
  • internasjonale studenter

Knutepunktet
– sentralt studentinformasjonssenter

Telefon: 22 85 82 00 (kl. 1015)