Søknadsfrist og opptak

Det er opptak en gang i året. Søknadsfristen er

  • 15. april

Noen søkere kan få tidlig svar på søknaden. Fristen for å søke om dette er 1. mars

Gå til Søknadsweb

Søknadsprosess og frister

Studieplasser

35

Opptakskrav

Opptak til masterstudier krever følgende:

  • generell studiekompetanse
  • fullført bachelorgrad eller tilsvarende utdanning
  • en faglig fordypning fastsatt av programmet
  • et vektet karaktersnitt i fordypningen på minst C for bokstavkarakterer, eller 2.7 for tallkarakterer

Krav til faglig fordypning

  • 10 studiepoeng vitenskapelig metode

Det blir lagt vekt på at den faglige fordypningen i teori og metodekunnskap fra bachelorgraden skal være et godt utgangspunkt for å ta master i organisasjon, ledelse og arbeidsliv.

Den faglige fordypningen i bachelorgraden må være fra et samfunnsvitenskapelig, humanistisk eller utdanningsvitenskapelig fakultet. Annen utdanning vil bli vurdert individuelt av en opptakskomite.

Ved annen utdanning er kravene til faglig fordypning at samfunnsvitenskapelig teori og metode utgjør minimum 60 studiepoeng, tilsvarende et årsstudium, av bachelorgraden. Av disse 60 poengene skal minimum 10 poeng være metode.

Dokumentasjon

Du må dokumentere at du fyller opptakskravene over ved å laste opp dokumentasjon.

Dersom det ikke går klart fram av vitnemål og karakterutskrift at du har metode-emne, må du spesifisere dette ved å legge ved emnebeskrivelser og pensumlister for avlagte metode-emner.

Rangering av søkere

Det er vanligvis konkurranse om plassene til dette programmet. Søkere rangeres etter karaktergjennomsnittet i den faglige fordypningen.

Merk at selv om du dekker karakterkravet er du ikke garantert plass på programmet.

Har du allerede oppnådd graden master ved UiO vil du normalt ikke få opptak til et masterprogram eller studieretning innen det samme fagområdet på nytt.

Utdypende informasjon om karaktersnitt

Karaktersnittet for opptak blir i hovedsak regnet ut i fra emner som inngår i bachelorgradens fordypning. Det faglige opptakskravet kan variere mellom ulike bachelorgrader, men består stort sett av et introduksjonsemne, et avslutningsemne og en faglig fordypning.

Tidligere opptak og snitt

Søkertall og snitt for tilbud for de tre siste opptakene.

2016: 798 søkere - svak B

2015: 831 søkere - ren B

2014: 704 søkere - ren B

2013: 627 søkere - sterk B

.

Godkjenning av tidligere utdanning

Dersom du allerede har høyere utdanning fra UiO eller et annet lærested, kan du søke om å få bruke denne i programmet ditt ved UiO. De faglige kravene i programmet avgjør om utdanningen kan godkjennes. Du finner de faglige kravene på Oppbygging og gjennomføring.

Les mer om hvordan du søker om godkjenning av utdanning.