Programrådet ved OLA

Programrådet er det øverste organet på masterprogrammet i organisasjon, ledelse og arbeid. På denne nettsiden finner informasjon om hvem som sitter i programrådet samt møtereferater.

For perioden 15.08.2016 til 01.0.2017 er følgende representanter oppnevnt til programrådet for masterprogrammet i Organisasjon, ledelse og arbeid. Studentrepresentantene velges inn for ett år av gangen av Programutvalget.

 

 

Professor Lars Erik Kjekshus, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, programleder. Leder av programrådet

Inger Marie Hagen, FAFO

Professor Øyvind Ihlen, Institutt for medier og kommunikasjon

Førsteamanuensis Jan Erling Klausen, Institutt for statsvitenskap

Førsteamanuensis Lars Klemsdal, Institutt for sosiologi og samfunnsgeograf

Studentrepresentanter

Leder i PU - Andrea Arntzen Bondi

Kommunikasjons- og arbeidslivsansvarlig - Ane Hallan Kløvrud

Sekretær

Studiekonsulent Runar Forsetløkken

 

Publisert 4. juli 2012 14:05 - Sist endret 4. aug. 2017 13:47