Studiekvalitet

Kvalitetssystemet ved det samfunnsvitenskapelige fakultet

I tråd med Kvalitetssystemet ved UiO er alle studieprogrammer og emner pålagt felles rammer for kvalitetssikringsarbeid og systematisering av evalueringsrutiner. Hensikten med disse rutinene er å identifisere indikatorer på manglende eller god kvalitet, og er et ledd i et kontinuerlig arbeid med å sikre og forbedre kvaliteten på studietilbudet.

 

Som student vil du derfor bli bedt om å delta i flere forskjellige evalueringer gjennom din studietid. Det kan for eksempel dreie seg om deltakelse i spørreundersøkelser, tilbakemeldinger til emneansvarlige eller deltakelse i fokusgrupper, både på ditt studieprogram og på de enkelte emner som inngår i studieløpet ditt.

 

Studieprogrammet lager årlig en rapport om studiekvalitet for foregående studieår der blant annet gjennomføringsdata og resultater fra studentevaluering inngår i datamaterialet. Tiltak for videre arbeid med studiekvalitet skal være en del av rapporten.

 

Med jevne mellomrom, og minst hvert 4. år eller ved tegn på kvalitetssvikt, vil det bli gjennomført en periodisk evaluering av programmet som helhet. I dette arbeidet er dine tilbakemeldinger som student av stor betydning.

Midtveisevalueringer (krever innlogging)

Midtveisevaluering alle emner våren 2018

Midtveisevaluering  alle emner høsten 2017  (doc)

Midtveisevaluering OLA4000 2016 (pdf)

Midtveisevaluering OLA4020 2016 (pdf)

Midtveisevaluering SVPRO4000 2015 (doc)

Midtveisevaluering OLA4020 2014 (doc)

Midtveisevaluering OLA4050 2013 (doc)

Evalueringsrapporter

Programevaluering 2013(pdf)

Programevaluering 2014(pdf)

Programevaluering 2015(pdf)

Studentevaluering 1. årsstudenter 2017(pdf)

Studentevaluering 2.årsstudenter 2017(pdf)

Tilsynssensorrapport 2013(pdf)

Årlige programgjennomganger (meldes til fakultetet, første år 2016)

Programgjennomgang 2016 (pdf)

Publisert 31. aug. 2017 10:43 - Sist endret 3. apr. 2018 09:32