Undervisning og eksamen

Undervisning og læringsformer

I begynnelsen av første semester blir det arrangert en oppstartssamling.

På de obligatoriske fellesemnene første semester undervises det i forelesninger og seminarer.

Undervisningen på prosjektforum, andre semester, starter med en todagers oppstartsamling. Utover gis undervisning i form av forelesninger, seminarer, samlinger, ekskursjoner, presentasjoner og øvelser.

Under arbeidet med masteroppgaven arrangeres det prosjektseminar. Disse seminarene kommer i tilegg til individuell veiledning på masteroppgaven.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 8. mai 2015 09:48