Studieopphold i utlandet

Hvis du ønsker et utenlandsopphold kan du få innpasset inntil ett semester (30 studiepoeng) i mastergraden din. I masterprogrammet Organisasjon, ledelse og arbeid er det naturlig at et eventuelt utenlandsopphold legges til 3. semester der semesteret består av valgfrie emner. Utenlandsoppholdet er ikke obligatorisk, men er et sterkt anbefalt tilbud som gir deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse og omstillingsevne.

Mange avtalemuligheter

UiO har mange spennende utvekslingsavtaler i samtlige verdensdeler som du kan benytte deg av.

I tillegg anbefaler OLA de følgende avtalene:

Goldsmiths, University of London (denne avtalen er ikke søkbar for høsten 2017)

Goldsmiths har vært en populær avtale for OLA-studenter. De følgende instituttene ved Goldsmiths har emneporteføljer som kan være av interesse for OLA-studenter:

OLA-studenter kan også ta emner ved øvrige institutter på Goldsmiths.

American University of Paris. Med et historisk sus over seg, er American University of Paris en populær avtale blant OLA-studenter. Universitetet har et godt faglig tilbud for deg som OLA-student.

Huazhong University of Science and Technology er et av de beste kinesiske universitetene, og har et meget spennende miljø for emner som passer for OLA-studenter. OLA-studenter har fortrinnsrett på avtalen sammen med masterstudenter i statsvitenskap.

The University of Western Australia (UWA) ble grunnlagt i 1911 og ligger ved Perth, hovedstaden i delstaten Western Australia. UWA er med i Group of Eight, en sammenslutning av de 8 eldste universitetene i Australia som regnes for å være de mest forskningsorienterte og prestisjefylte universitetene i Australia.

 

Innpassing av delstudier fra utlandet

Dersom du ønsker å få innpasset et semester i mastergraden din, gjelder følgende kriterier for emnevalg i utvekslingssemesteret:

1. Emnene skal være på masternivå.
2. Emnene må ikke overlappe med andre emner du har tatt eller skal ta som en del av graden.
3. Emnene bør være relatert til OLA-programmets øvrige emneportefølje.
4. Emnene kan også relateres til tema for egen masteroppgave.
5. Språkkurs godkjennes ikke.
 

Når du har fått plass på en utvekslingsavtale

  • kan du søke om stipend fra Lånekassen. Les mer på Lånekassen sine sider.
  • begynner du å lete etter mulige emner du kan ta på universitetet du skal reise til. Les godt informasjonen om krav til emnene du velger ovenfor, og er du usikker på om emnene du velger vil bli godkjent, ta kontakt med studiekonsulenten.

Vær oppmerksom på at noen universiteter har en annen semesterinndeling enn vi har i Norge. På tyske universiteter begynner for eksempel semesteret så sent som i oktober og slutter i februar/mars. Dette kan medføre at du blir forsinket i studiet.

Når du er tilbake fra utveksling


Slik gjør du det

  • Alle utvekslingsavtaler
  • Søknadsfrister og hvordan du søker
  • Visum, godkjenning og annen praktisk informasjon

Utveksling ved UiO

Publisert 27. juni 2012 08:26 - Sist endret 9. feb. 2017 15:05