print logo

Studieopphold i utlandet

Hvis du ønsker et utenlandsopphold kan du få innpasset inntil ett semester (30 studiepoeng) i mastergraden din. I masterprogrammet Organisasjon, ledelse og arbeid er det naturlig at et eventuelt utenlandsopphold legges til 3. semester der semesteret består av valgfrie emner. Utenlandsoppholdet er ikke obligatorisk, men er et tilbud som gir deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse og omstillingsevne.

Mange avtalemuligheter

UiO har mange spennende utvekslingsavtaler i samtlige verdensdeler som du kan benytte deg av.

I tillegg anbefaler OLA de følgende avtalene:

Goldsmiths, University of London: De følgende instituttene ved Goldsmiths har emneporteføljer som kan være av interesse for OLA-studenter:

OLA-studenter kan også ta emner ved øvrige institutter på Goldsmiths.

Innpassing av delstudier fra utlandet

Dersom du ønsker å få innpasset et semester i mastergraden din, gjelder følgende kriterier for emnevalg i utvekslingssemesteret:

1. Emnene skal være på masternivå.
2. Emnene må ikke overlappe med andre emner du har tatt eller skal ta som en del av graden.
3. Emnene bør være relatert til OLA-programmets øvrige emneportefølje.
4. Emnene kan også relateres til tema for egen masteroppgave.
5. Språkkurs godkjennes som regel ikke.
6. Husk at du skal ha minst ett humanistisk fag i graden din.

Når du har fått plass på en utvekslingsavtale,

  • kan du søke om stipend fra Lånekassen. Les mer på Lånekassen sine sider.
  • begynner du å lete etter mulige emner du kan ta på universitetet du skal reise til. Les godt informasjonen om krav til emnene du velger ovenfor, og er du usikker på om emnene du velger vil bli godkjent, ta kontakt med studiekonsulenten.

Vær oppmerksom på at noen universiteter har en annen semesterinndeling enn vi har i Norge. På tyske universiteter begynner for eksempel semesteret så sent som i oktober og slutter i februar/mars. Dette kan medføre at du blir forsinket i studiet.

Når du er tilbake fra utveksling,


Slik gjør du det

  • Alle utvekslingsavtaler
  • Søknadsfrister og hvordan du søker
  • Visum, godkjenning og annen praktisk informasjon

Utveksling ved UiO

Publisert 27. jun. 2012 08:26 - Sist endret 13. nov. 2014 09:33