Pedagogikk (master - to år)

Master i pedagogikk er under revisjon. Endringer i studieretninger og emner innføres for nye studentkull fra og med høstsemesteret 2019. Det kan komme endringer i opptakskravene for de ulike studieretningene. Disse vil bli bekjentgjort senest september 2018.

Masterstudiets fire studieretninger vektlegger ulike områder innenfor pedagogikken. Tre av studieretningene har praksiskomponenter, mens den fjerde legger stor vekt på det selvstendige arbeidet med masteroppgaven.

Praksis i studietiden

Tre av studieretningene i Master i pedagogikk gir deg praktisk arbeidserfaring som en integrert del av studie. Dette gir deg anledning til å bli kjent med noen av de arbeidsplassene og oppgavene som er aktuelle for deg når du skal begynne i jobb.
 
 


Kristian går første året på master i pedagogisk-psykologisk rådgivning (PPR)