Pedagogikk (master - to år)

Masterstudiets fire studieretninger vektlegger ulike områder innenfor pedagogikken. Tre av studieretningene har praksiskomponenter, mens den fjerde legger stor vekt på det selvstendige arbeidet med masteroppgaven.

Hva kan du jobbe med?

Pedagoger jobber med tilrettelegging for læring og utvikling av kunnskap innenfor mange ulike bransjer. Med en master i pedagogikk kan du jobbe med utvikling av mennesker på individnivå eller på systemnivå. Arbeidsoppgavene kan for eksempel være innen opplæring og kompetanseutvikling eller pedagogisk-psykologisk rådgivning. Pedagoger arbeider også med utvikling av læremidler og e-læring eller innen offentlig forvaltning, bl.a. knyttet til utdanningssystemet på ulike nivåer.  Læring i organisasjoner er også et viktig felt for pedagoger.
 
 
 
  • wittek Forskning med praktisk overføringsverdi 6. juni 2012 10:00

    Line Wittek har nådd sitt mål om å få en fast vitenskapelig stilling innenfor universitets og høgskolepedagogikk etter fullført doktorgrad. Line studerte pedagogikk ved Institutt for pedagogikk og tok fulgte også doktorgradsprogrammet ved UiO. Tema for Lines doktorgradsarbeid var nye undervisnings- og vurderingsformer, og hva dette gjør med studentenes læring. Nå jobber hun med å undervise universitetslærere.

  • bror - Jobber med forskning og utvikling 6. juni 2012 10:00

    Bror Just Andersen jobber som prosjektkonsulent ved Asker- og Bærumklinikken. - Jeg jobber med det som interesserer meg - forskning og utvikling. Mye er spennende, noen oppgaver er mindre spennende, - men det må man antagelig regne med. Jeg synes det er godt å være i arbeidslivet hvor jeg opplever at det er et mye høyere tempo enn som student. Det passer meg bra!

Fakta om programmet
Studiepoeng:120
Studiet varer:2 år

Kontakt oss

Har du spørsmål om programmet?

Pedagogikkstudenter i praksis- bedre rustet for arbeidslivet

Masteroppgaven

En viktig del av studiet er masteroppgaven. Det er mange ting du må vite når du skal skrive og levere masteroppgaven. Her finner du informasjonen samlet.