Pedagogikk (master - to år)

Masterstudiets fire studieretninger vektlegger ulike områder innenfor pedagogikken. Tre av studieretningene har praksiskomponenter, mens den fjerde legger stor vekt på det selvstendige arbeidet med masteroppgaven.

Hva kan du jobbe med?

  • wittek Forskning med praktisk overføringsverdi 6. juni 2012 10:00

    Line Wittek har nådd sitt mål om å få en fast vitenskapelig stilling innenfor universitets og høgskolepedagogikk etter fullført doktorgrad.

  • bror - Jobber med forskning og utvikling 6. juni 2012 10:00

    Bror Just Andersen jobber som prosjektkonsulent ved Asker- og Bærumklinikken. - Jeg jobber med det som interesserer meg - forskning og utvikling.