print logo

Oppbygging og gjennomføring

PPU deltid forener kunnskapsområdene pedagogikk og fagdidaktikk i et integrert temabasert og profesjonsorientert læringsløp. Studieprogrammets omfang er på til sammen 60 studiepoeng og er et deltidsstudium over 1,5 år.

PPU deltid består av emnene

Studenter med opptak i to fagdidaktiske fag skal følge undervisningen i begge fagdidaktiske fag i hvert av emnene. Hva som blir fagdidaktikk 1 og 2 til eksamen kunngjøres tidlig i semesteret for tofagsstudenter.

Studenter med opptak i ett fagdidaktisk fag følger undervisningen i dette faget og avlegger alle eksamensdeler i dette faget. Studenter med ett fagdidaktisk fag skal legge opp tilleggslitteratur i samråd med faglærer.

Praksis er på tilsammen 12 uker og gjennomføres i tett samarbeid med instituttets praksisskoler. Studenter som er tilsatt i skolen kan ha inntil 50% av praksis på egen arbeidsplass, fortrinnsvis gjelder dette langpraksis i 3. semester. Fra og med våren 2014 vil studenter på PPU deltid ha en praksisperiode i hvert av de tre semestrene i studiet.

Undervisningen i PPU på deltid foregår på kveldstid og i ukessamlinger i uke 9, 40 og 8. Enkelte ukesamlinger kan legges til konferansehotell. Studentene betaler i så fall selv for kostnader til kost og losji. Studieprogrammet har et fastlagt studieløp, det er ikke mulig å gjennomføre programmet med redusert studieprogresjon.

 

Gammel studieordning gjelder til og med kullet som startet våren 2013:

NB! Eksamen i PPU3120D tilbys siste gang våren 2016.

Oppstart etter permisjon eller utsatt praksis

Alle studenter som har hatt permisjon, utsatt praksis eller skal ta ny langpraksis, må melde tilbakekomst til ILS innen 1. juni eller 1. november for å være sikret praksisutplassering i påfølgende semester. Skjema for utsatt langpraksis/ny praksis.

Skikkethetsvurdering

Studentene må være funnet skikket til å utføre læreryrket og følge undervisningsopplegg på en tilfredsstillende måte.
Les mer om skikkethet

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten. Les mer om studiekvalitet.

Publisert 6. jun. 2012 10:00 - Sist endret 1. sep. 2015 12:23