Praktisk-pedagogisk utdanning (årsenhet)

Har du studert sentrale undervisningsfag? Har du lyst til å formidle denne kunnskapen videre på en god måte? Har du lyst til å være en viktig person i mange unge menneskers liv? Hva med å utdanne deg til et av samfunnets viktigste yrker?

Hva kan du jobbe med?

  • Jeg vil være lærer til jeg er gammel og grå! 6. juni 2012 10:00

    Christina Wold (35 år) er lærer på Engebråten skole i Oslo. Før hun kom hit hadde hun prøvd forskjellige yrker, og var ganske misfornøyd.

  • elloumi Fra Tunisia til Moss 6. juni 2012 10:00

    - Jeg gleder meg alltid til å gå på jobben om morgenen, det gir meg mye å være lærer.