Oppbygging og gjennomføring

Årsenhet i psykologi er et fulltidsstudium på et år og 60 studiepoeng.

Det blir endringer i strukturen på dette programmet som gjelder for studenter som starter høsten 2018. Strukturen oppdateres i løpet av vår 2018.

Årsenheten består av 60 studiepoeng innen psykologi. I dette studiet får du en innsikt i generell psykologi og kunnskap om forskningsmetoder i psykologien. Du lærer om hvordan mennesker påvirker hverandre i grupper og sosiale situasjoner. Du får en innføring i sentrale utviklingsmessige fenomen og teorier om normal utvikling hos barn og ungdommer. Til sist gir vi deg muligheten til å velge ett fordypningsemne basert på dine egne interesser.

 

2. semester PSY1101 - Innføring i sosial - og personlighetspsykologi PSY1010 - Innføring i metode Fordypningsemne i psykologi
1. semester PSY1000 - Innføring i generell psykologi PSY1200 - Introduction to developmental psychology
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

50 studiepoeng psykologi, faste emner:

10 studiepoeng fordypning, ett av emner:

Oppbygging og gjennomføring for studenter med opptak til og med høsten 2013.

Godkjenning av utdanning fra andre læresteder

Har du utdanning fra andre læresteder kan det være at denne kan godkjennes i studieprogrammet. Det er mulig å få godkjent inntil 20 eksterne studiepoeng i årsenheten.

Dokumentasjon

Fullført Årsenhet i psykologi dokumenteres med vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 31. jan. 2014 10:59 - Sist endret 6. feb. 2018 15:59