Beskjeder

Publisert 17. jan. 2018 15:41

Hvis du vurderer utveksling, har vi nå flere arrangementer som er interessante for deg!

 • Mandag 29. januar: Inspirasjons- og informasjonsmøte om utveksling
 • Tirsdag 30. januar: Utvekslingsstand I Eilert Sundts hus

Se oversikt over alle våre utvekslingsarrangementer

Søknadsfrist for å dra på utveksling høsten 2018: 15. februar

Les mer om utveksling

Har du spørsmål kan du kontakte SV-info

Publisert 16. jan. 2018 15:10

Arbeidsgruppen som har jobbet med å utrede fremtidig klinikkdrift av nå avgitt sin rapport. Rapporten sendes nå på høring hos alle studenter og ansatte. Fristen for å komme med innspill er 21. januar.

Selve rapporten, nettskjema for tilbakemelding samt annen informasjon, finner dere på http://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/sv/psi/prosjekter/fremtidig_klinikkdrift/index.html

Publisert 11. jan. 2018 16:18

Kjære studenter

Som tidligere annonsert arrangeres det et allmøte om fremtidig klinikkdrift 16. januar

- Tid: 16.1 kl. 9-11
- Sted: Aud. 4 i Harald Schjelderups hus

Bakgrunnen for møtet er at en arbeidsgruppe har gjort en utredning av mulige modeller for fremtidig klinikkdrift og sender 16. januar ut et rapport på høring. I allmøtet vil dere bli presentert for innholdet i rapporten, både selve utredningen og arbeidsgruppens anbefalinger.

Det vil være anledning til å stille spørsmål og komme med innspill i møtet. I den påfølgende høringsrunden vil det også være mulig å komme med skriftlige innspill via prosjektnettsiden. http://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/sv/psi/prosjekter/fremtidig_klinikkdrift/index.html

Vennlig hilsen
på vegne av arbeidsgruppen
Joakim Dyrnes

Publisert 9. jan. 2018 11:17

Hei,
Vedlagt finner dere en utlysning om masterstipend fra Forskningsprogram om vold i nære relasjoner ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved Høyskolen i Oslo og Akershus (HiOA).

Stipendet er rettet mot masterstudenter som skriver oppgave som kan relateres til tematikken vold i nære relasjoner. Vi setter pris på om dere kan distribuere informasjonen videre til studentene på masterutdanningene hos dere. Som det går frem i teksten er det primært studenter fra psykologi, sosiologi, sosialt arbeid, kriminologi og juss som oppfordres til å søke, men studenter fra andre fag kan komme i betraktning.

Vh Nicklas

på vegne av Voldsprogrammet ved NOVA,

Lotte Cathrin Andersen
Stipendiat

Velferdsforskningsinstituttet NOVA
Senter for velferds- og arbeidslivsforskning
E-post: lotte.andersen@nova.hioa.no
Tlf.: 977 52 777 - www.hioa.no/nova

Publisert 22. des. 2017 13:11

Hei,

Karrieresenteret har lagt opp et kurs for masterstudenter på 4. semester. 9. februar kl. 12.15 - 15.00.

Kurset krever påmelding:
https://skjema.uio.no/85427

Karrieresenteret har et krav til at minst 12 studenter melder seg på for at kurset skal bli avholdt.

Vh. Nicklas

Publisert 14. des. 2017 11:41

Hei masterstudenter

Vi ønsker å invitere de som skal levere inn masteroppgaven 15. mai 2018 til et møte på SINTEF (i det sosiale rommet). Datoen er mandag 8. januar kl. 9.00.

Vi vil bestille litt kaffe og frokost til de som melder seg på her:
https://skjema.uio.no/91738

Vh. Nicklas Viki og Elin Arntzen
Studiekonsulenter på masteren i psykologi

Hi Masterstudents

We wish to invite those of you who are handing in your thesis May 15 to a Meeting at SINTEF (in the social room). The date is January 8 at 9.00.

We will order some coffee and breakfast to those who register here:
https://skjema.uio.no/91738

Best,
Nicklas Viki and Elin Arntzen
Student advisor's Master's program in psychology

 

Publisert 12. des. 2017 15:12

prosjektsiden finner dere dokumenter knyttet til utredning av fremtidig klinikkdrift samt dere har mulighet til å komme med innspill.

Publisert 7. des. 2017 13:14

Hei masterstudenter

Jeg vil gjerne minne dere på at psykologisk institutt leier lokaler av SINTEF i nabobygget til dere. Lokalene er i stor grad ubrukte. Vi har flere rom i tre etasjer med lesesaler, datarom og oppholdsrom. Dere kan også koke en kaffekopp og legge nisten deres på kjøl.

Vh. Nicklas Viki
Studiekonsulent
Masterprogrammet i psykologi

Dear master students

The Department of Psychology is renting reading halls and data-rooms in our neighbor building SINTEF. These rooms are often vacant. There are rooms in three different floors and you can make yourself a cup of coffee and put your lunch-bag in the fridge.

Best,
Nicklas Viki

.

 

Publisert 28. nov. 2017 10:45

Kjære masterstudenter

1. desember åpner Studentweb for emnepåmelding for våren 2018. Se egen epost du har mottatt for mer informasjon.

Emneopptaket er åpent fra 1. desember - 1. februar, men for å være garantert plass på emnene anbefaler vi sterkt at dere melder dere opp tidlig.

Ta kontakt hvis noe er uklart eller vanskelig.

Vh. Nicklas Viki
Studiekonsulent master i psykologi
n.p.viki@psykologi.uio.no

Publisert 15. nov. 2017 12:36

Dear masterstudents With an interest in developmental psychology and/or cognitive neuroscience. 

Our Research Center Life Long Brain Cognition (LCBC) has just published 2-3 research assistant positions.

Application deadline 10.12.2017.

https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/144440/vitenskapelige-assistenter-2-3-stillinger

Best regards,
Nicklas Viki
Student advisor for Master's in Psychology

Publisert 30. okt. 2017 08:43

Til studenter ved Psykologisk institutt

Det samfunnsvitenskapelige fakultet inviterer studenter ved Psykologisk institutt til informasjonsmøte:

 • Onsdag 1. november, kl. 9 i auditorium 4, Harald Schjelderups hus

I møtet vil universitetsledelsen informere om status for avvikshåndtering knyttet til klinikk og om oppfølgingen av universitetsstyrets vedtak av 24. oktober.

 

Vennlig hilsen

Gudleik Grimstad

fakultetsdirektør

for

Nils-Henrik von der Fehr

dekan

Publisert 24. okt. 2017 09:00

Studiebarometeret spør andre- og femteårsstudenter over hele landet om de er fornøyd med studieprogrammet sitt.

Undersøkelsen sendes ut via e-post og SMS. Du må bruke koden du har fått tilsendt for å logge inn i spørreskjemaet.

Bidra til å heve kvaliteten på ditt studieprogram og svar på undersøkelsen!

Undersøkelsen sammenligner alle studieprogram i Norge, og gjennomføres av NOKUT på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Resultatene for hvert studieprogram offentliggjøres på www.studiebarometeret.no.

Publisert 20. okt. 2017 14:11

Til studenter ved Psykologisk institutt

Det samfunnsvitenskapelige fakultet inviterer studenter ved Psykologisk institutt til informasjonsmøter:

 • Onsdag 25. oktober, kl. 9 i auditorium 4, Harald Schjelderups hus
 • Fredag 27. oktober, kl. 13 i auditorium 4, Harald Schjelderups hus

I møtene vil studentene gis informasjon om status vedrørende drift av klinikk og praksis ved Psykologisk institutt. 

 

Vennlig hilsen

Gudleik Grimstad

fakultetsdirektør

for

Nils-Henrik von der Fehr

dekan

Publisert 17. okt. 2017 12:12

Til studenter og ansatte ved Psykologisk institutt

Det samfunnsvitenskapelige fakultet inviterer studenter og ansatte ved Psykologisk institutt til et informasjonsmøte - i dag -  tirsdag 17. oktober 2017, kl. 15.15 i auditorium 4, Harald Schjelderups hus.

I møtet vil universitetsledelsen informere om advokatfirmaet Kluges vurderinger vedrørende drift av klinikk og praksis ved Psykologisk institutt. 

Det er opprettet en nettside med informasjon om vurderingene.

Vennlig hilsen
Gudleik Grimstad
fakultetsdirektør

for

Nils-Henrik von der Fehr
dekan

Publisert 10. okt. 2017 10:59

Kjære studenter, (English below)

 

C-REX inviterer til et masterseminar mandag 23. oktober, kl. 09.15-16.00, rom 830, Eilert Sundts hus.

 

Her blir det muligheter til å få tilbakemelding på ting dere har skrevet, ideer til mulige masterprosjekter og tips om litteratur og perspektiver. Dessuten blir dere kjent med andre studenter som arbeider med tilsvarende tematikk. Seminaret ledes av Tore Bjørgo, Anders Ravik Jupskås og Inger Skjelsbæk.

 

Meld dere på her (innen 10. oktober) dersom dere har tenkt til å delta:

http://www.sv.uio.no/c-...

Publisert 3. okt. 2017 10:42

Skriver du Masteroppgave innen menneskerettigheter, ytringsfrihet og/eller demokrati?

Inntil fem studentstipend på inntil kr 60.000 utlyses med søknadsfrist  13. oktober 2017.

English

Inntil fem studentstipend på inntil kr 60.000 utlyses for masteroppgave*, juridisk spesialoppgave eller tilsvarende innen menneskerettigheter, ytringsfrihet og/eller demokrati ved...

Publisert 28. sep. 2017 15:15

Dear MA-students

A New Call for Applications through PRIO is now published:

https://www.prio.org/News/Item/?x=2201

Best,

Nicklas

Publisert 26. sep. 2017 10:29

Hei masterstudenter.

http://www.norlarnet.uio.no/news/announcements/2017/call_scholarships_oct17.html [Open URL]

Søknadsfrist: 10. oktober

Mer informasjon om NorLARNet finner dere her: www.norlarnet.uio.no

Vh. Nicklas

Publisert 22. sep. 2017 09:28

VALG på PSI!

26. september kl. 16.15 - 18.00 er det all-møte for programutvalget i seminarrom 5 på Harald Schelderups hus.

Velkommen til det viktigste møte i året for studentdemokratiet ved psykologisk institutt. Det serveres pizza på møtet.

På all-møtet skal det velges studentrepresentanter til alle plasser i programutvalget. Selv om du ikke vil stille til valg, kan du komme og aktivt velge inn de representantene du synes best ivaretar dine viktigste saker på PSI.
 
Få en oversikt over sammensetningen av programutvalget her:
http://www.sv.uio.no/psi/livet-rundt-studiene/studentdemokrati/pu-for-arsenheten-bachelor-og-master/index.html

"Det er utrolig morsomt og meningsfylt å bli med å påvirke studentrelaterte saker på psykologisk institutt. De...

Publisert 7. sep. 2017 15:46

Norsk senter for menneskerettigheter, sammen med Association of Human Rights Institutes, som teller medlemmer fra over 50 land, Universitetet i Oslo og Det juridiske fakultet, er glade og stolte over å kunne presentere et helt nytt, web-basert, interaktivt og svært aktuelt kurs - Massive Online Open Course - en MOOC - om Massemigrasjon og menneskerettigheter: Juridiske og etiske dilemmaer.

Verdens ledende eksperter med ulike fagkretser bidrar med korte forelesninger, i alt 40 tekst- og videomoduler, alt foregår på engelsk.

Kurset er for alle, på Masternivå , det er gratis, web-basert, interaktivt og kan gjennomføres i sin helhet via PC, et kurs som tar maks to timer per uke, i fire uker.

Du er hermed invitert til å registrere deg som deltaker.

Dette kan gjøres ved at du klikker deg direkte inn på kursets åpningsside i CANVAS-portalen og registrerer deg nå, slik at d...

Publisert 7. sep. 2017 10:03

The Career Services at the University of Oslo offers a 3 hour workshop on job search in Norway. The presentation will be in English, and is aimed at international students looking for a full time, professional job.

Dates and time:

1) 11.10.2017 at 4.15 pm - 7 pm

2) 01.11.2017 at 12.15 - 3 pm

JOB INTERVIEW WORKSHOP

A job interview is an integral part of the job application process. Attend the Job interview workshop if you would like to learn more about the job interview and be prepared for a Norwegian job interview.

Date and time:

08.11.2016 at 12.15 - 3 pm

Sign up for the workshops through the activity calendar. There will be maximum 32 participants at each workshop:

https://www.uio.no/english/studies/career/calender/

 

The workshop will be held in SiO kursrom (on the first floor of the Frederikke building)

 

Welcome!

Publisert 5. sep. 2017 13:03

Hei masterstudenter

15. september er det satt opp et jobbsøkerkurs for dere. 9.15 - 12.00 i Aud. 2. Meld deg på her: https://skjema.uio.no/85428
Påmeldingsfrist 11. september.

Kurset omhandler:

 • Hvordan komme godt i gang med jobbsøkerprosessen?
 • Hvordan lete etter jobber?
 • Hvordan presentere det du har lært på universitetet på en god måte for arbeidsgivere?
 • Tips til skriving av CV og søknad

Hvis det blir færre enn 11 påmeldte, vil kurset dessverre bli avlyst. I tilfellet vil beskjed da bli sendt ut.

Vh. Nicklas Viki

Publisert 31. aug. 2017 12:31

The deadline is 31 October and I understand that a number of you are supervising relevant candidates.

More info here: http://www.uio.no/forskning/satsinger/norden/aktuelt/utlysninger/andre-utlysninger/foreningen-nordens-masterstipend.html

Publisert 24. aug. 2017 15:22

Er du UiO-student, engasjert og glad i å formidle? Da er dette jobben for deg!

Arbeidsoppgavene er å:

 • representere UiO på skolebesøk og utdanningsmesser rundt om i Norge
 • fortelle om studier ved UiO og livet som student gjennom foredrag, samtaler og sosiale medier
 • rekruttere gode studenter til UiO og motivere unge til å ta høyere utdanning

Søknadsfrist: 4. september.

Se fullstendig utlysning.