Beskjeder

Publisert 13. apr. 2018 11:36

Mangfold i Fokus i Akademia (MiFA) jobber med å rekruttere en mer mangfoldig studentmasse. Hver høst får 10 avgangselever fra 10 ulike skoler i Oslo et kurstilbud der målet er å øke bevisstheten om og å motivere for høyere utdanning. Til dette arbeidet søker vi studenter ved UiO.

Som veileder i MiFA, vil du bistå i rekruttering av deltakere på samarbeidsskolene, og være med å gjennomføre kurskvelder fra september til mars. Kurskveldene skal gi deltakerne et innblikk i ulike deler av akademia, og ansatte ved UiO vil bidra med innspill til innhold og opplegg. Som veileder vil du være en viktig rollemodell for deltaker...

Publisert 21. mars 2018 16:00

Du må regne med at vaktene bruker minimum en halvtime for klargjøring og opprydning før og etter hver eksamen.

 

Onsdag 11. april

  • Sal A kl. 09.00 - 11.00

Mandag 23. april

  • Sal B kl. 09.00 - 13.00

Onsdag 16. mai

  • Sal F kl.09.00 - 12.00

Fredag 25. mai

  • Sal A kl.14.30 - 17.30
  • Sal B kl.14.30 - 17.30
  • Sal C kl.14.30 - 17.30

Mandag 28. mai

  • Sal A kl. 09.00 - 15.00

 

Vennligst se mer informasjon om lesesalene for SV-studenter.

Publisert 14. mars 2018 11:10

Dear masterstudent,

The summer scholarship is now published online.
Application deadline is April 14th at 14.00.

Best,
Nicklas Viki

Publisert 13. mars 2018 11:00

Read more here.

Vh. Nicklas

Publisert 6. feb. 2018 08:57

Idag sendes invitasjon om å delta i SHoT ut til deg og 160 000 andre studenter i hele Norge!

SHoT er Norges største undersøkelse om studenthelse. I undersøkelsen oppfordres du til å svare helt ærlig om åtte ulike tema knyttet til studenttilværelsen, til din helse og trivsel. Det spørres om psykisk og fysisk helse, økonomi og bolig, studieforhold, trening, rus og alkohol.

Jo flere som svarer, og jo ærligere svar som gis jo bedre rustet blir studenthelsetjenester og studentsamskipnader t il å gi studentene et enda bedre helsetilbud i framtiden.

Svar på SHoT – Studentenes helse- og trivsels­undersøkelse

 

Publisert 29. jan. 2018 11:04

Kontakt oss

SV-info

Publisert 16. jan. 2018 15:10

Arbeidsgruppen som har jobbet med å utrede fremtidig klinikkdrift av nå avgitt sin rapport. Rapporten sendes nå på høring hos alle studenter og ansatte. Fristen for å komme med innspill er 21. januar.

Selve rapporten, nettskjema for tilbakemelding samt annen informasjon, finner dere på http://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/sv/psi/prosjekter/fremtidig_klinikkdrift/index.html

Publisert 11. jan. 2018 16:18

Kjære studenter

Som tidligere annonsert arrangeres det et allmøte om fremtidig klinikkdrift 16. januar

- Tid: 16.1 kl. 9-11
- Sted: Aud. 4 i Harald Schjelderups hus

Bakgrunnen for møtet er at en arbeidsgruppe har gjort en utredning av mulige modeller for fremtidig klinikkdrift og sender 16. januar ut et rapport på høring. I allmøtet vil dere bli presentert for innholdet i rapporten, både selve utredningen og arbeidsgruppens anbefalinger.

Det vil være anledning til å stille spørsmål og komme med innspill i møtet. I den påfølgende høringsrunden vil det også være mulig å komme med skriftlige innspill via prosjektnettsiden. http://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/sv/psi/prosjekter/fremtidig_klinikkdrift/index.html

Vennlig hilsen
på vegne av arbeidsgruppen
Joakim Dyrnes

Publisert 9. jan. 2018 11:17

Hei,
Vedlagt finner dere en utlysning om masterstipend fra Forskningsprogram om vold i nære relasjoner ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved Høyskolen i Oslo og Akershus (HiOA).

Stipendet er rettet mot masterstudenter som skriver oppgave som kan relateres til tematikken vold i nære relasjoner. Vi setter pris på om dere kan distribuere informasjonen videre til studentene på masterutdanningene hos dere. Som det går frem i teksten er det primært studenter fra psykologi, sosiologi, sosialt arbeid, kriminologi og juss som oppfordres til å søke, men studenter fra andre fag kan komme i betraktning.

Vh Nicklas

på vegne av Voldsprogrammet ved NOVA,

Lotte Cathrin Andersen
Stipendiat

Velferdsforskningsinstituttet NOVA
Senter for velferds- og arbeidslivsforskning
E-post: lotte.andersen@nova.hioa.no
Tlf.: 977 52 777 - www.hioa.no/nova

Publisert 22. des. 2017 13:11

Hei,

Karrieresenteret har lagt opp et kurs for masterstudenter på 4. semester. 9. februar kl. 12.15 - 15.00.

Kurset krever påmelding:
https://skjema.uio.no/85427

Karrieresenteret har et krav til at minst 12 studenter melder seg på for at kurset skal bli avholdt.

Vh. Nicklas

Publisert 14. des. 2017 11:41

Hei masterstudenter

Vi ønsker å invitere de som skal levere inn masteroppgaven 15. mai 2018 til et møte på SINTEF (i det sosiale rommet). Datoen er mandag 8. januar kl. 9.00.

Vi vil bestille litt kaffe og frokost til de som melder seg på her:
https://skjema.uio.no/91738

Vh. Nicklas Viki og Elin Arntzen
Studiekonsulenter på masteren i psykologi

Hi Masterstudents

We wish to invite those of you who are handing in your thesis May 15 to a Meeting at SINTEF (in the social room). The date is January 8 at 9.00.

We will order some coffee and breakfast to those who register here:
https://skjema.uio.no/91738

Best,
Nicklas Viki and Elin Arntzen
Student advisor's Master's program in psychology

 

Publisert 12. des. 2017 15:12

prosjektsiden finner dere dokumenter knyttet til utredning av fremtidig klinikkdrift samt dere har mulighet til å komme med innspill.

Publisert 7. des. 2017 13:14

Hei masterstudenter

Jeg vil gjerne minne dere på at psykologisk institutt leier lokaler av SINTEF i nabobygget til dere. Lokalene er i stor grad ubrukte. Vi har flere rom i tre etasjer med lesesaler, datarom og oppholdsrom. Dere kan også koke en kaffekopp og legge nisten deres på kjøl.

Vh. Nicklas Viki
Studiekonsulent
Masterprogrammet i psykologi

Dear master students

The Department of Psychology is renting reading halls and data-rooms in our neighbor building SINTEF. These rooms are often vacant. There are rooms in three different floors and you can make yourself a cup of coffee and put your lunch-bag in the fridge.

Best,
Nicklas Viki

.

 

Publisert 28. nov. 2017 10:45

Kjære masterstudenter

1. desember åpner Studentweb for emnepåmelding for våren 2018. Se egen epost du har mottatt for mer informasjon.

Emneopptaket er åpent fra 1. desember - 1. februar, men for å være garantert plass på emnene anbefaler vi sterkt at dere melder dere opp tidlig.

Ta kontakt hvis noe er uklart eller vanskelig.

Vh. Nicklas Viki
Studiekonsulent master i psykologi
n.p.viki@psykologi.uio.no

Publisert 15. nov. 2017 12:36

Dear masterstudents With an interest in developmental psychology and/or cognitive neuroscience. 

Our Research Center Life Long Brain Cognition (LCBC) has just published 2-3 research assistant positions.

Application deadline 10.12.2017.

https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/144440/vitenskapelige-assistenter-2-3-stillinger

Best regards,
Nicklas Viki
Student advisor for Master's in Psychology

Publisert 30. okt. 2017 08:43

Til studenter ved Psykologisk institutt

Det samfunnsvitenskapelige fakultet inviterer studenter ved Psykologisk institutt til informasjonsmøte:

  • Onsdag 1. november, kl. 9 i auditorium 4, Harald Schjelderups hus

I møtet vil universitetsledelsen informere om status for avvikshåndtering knyttet til klinikk og om oppfølgingen av universitetsstyrets vedtak av 24. oktober.

 

Vennlig hilsen

Gudleik Grimstad

fakultetsdirektør

for

Nils-Henrik von der Fehr

dekan

Publisert 24. okt. 2017 09:00

Studiebarometeret spør andre- og femteårsstudenter over hele landet om de er fornøyd med studieprogrammet sitt.

Undersøkelsen sendes ut via e-post og SMS. Du må bruke koden du har fått tilsendt for å logge inn i spørreskjemaet.

Bidra til å heve kvaliteten på ditt studieprogram og svar på undersøkelsen!

Undersøkelsen sammenligner alle studieprogram i Norge, og gjennomføres av NOKUT på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Resultatene for hvert studieprogram offentliggjøres på www.studiebarometeret.no.

Publisert 20. okt. 2017 14:11

Til studenter ved Psykologisk institutt

Det samfunnsvitenskapelige fakultet inviterer studenter ved Psykologisk institutt til informasjonsmøter:

  • Onsdag 25. oktober, kl. 9 i auditorium 4, Harald Schjelderups hus
  • Fredag 27. oktober, kl. 13 i auditorium 4, Harald Schjelderups hus

I møtene vil studentene gis informasjon om status vedrørende drift av klinikk og praksis ved Psykologisk institutt. 

 

Vennlig hilsen

Gudleik Grimstad

fakultetsdirektør

for

Nils-Henrik von der Fehr

dekan

Publisert 17. okt. 2017 12:12

Til studenter og ansatte ved Psykologisk institutt

Det samfunnsvitenskapelige fakultet inviterer studenter og ansatte ved Psykologisk institutt til et informasjonsmøte - i dag -  tirsdag 17. oktober 2017, kl. 15.15 i auditorium 4, Harald Schjelderups hus.

I møtet vil universitetsledelsen informere om advokatfirmaet Kluges vurderinger vedrørende drift av klinikk og praksis ved Psykologisk institutt. 

Det er opprettet en nettside med informasjon om vurderingene.

Vennlig hilsen
Gudleik Grimstad
fakultetsdirektør

for

Nils-Henrik von der Fehr
dekan

Publisert 10. okt. 2017 10:59

Kjære studenter, (English below)

 

C-REX inviterer til et masterseminar mandag 23. oktober, kl. 09.15-16.00, rom 830, Eilert Sundts hus.

 

Her blir det muligheter til å få tilbakemelding på ting dere har skrevet, ideer til mulige masterprosjekter og tips om litteratur og perspektiver. Dessuten blir dere kjent med andre studenter som arbeider med tilsvarende tematikk. Seminaret ledes av Tore Bjørgo, Anders Ravik Jupskås og Inger Skjelsbæk.

 

Meld dere på her (innen 10. oktober) dersom dere har tenkt til å delta:

http://www.sv.uio.no/c-...

Publisert 3. okt. 2017 10:42

Skriver du Masteroppgave innen menneskerettigheter, ytringsfrihet og/eller demokrati?

Inntil fem studentstipend på inntil kr 60.000 utlyses med søknadsfrist  13. oktober 2017.

English

Inntil fem studentstipend på inntil kr 60.000 utlyses for masteroppgave*, juridisk spesialoppgave eller tilsvarende innen menneskerettigheter, ytringsfrihet og/eller demokrati ved...

Publisert 28. sep. 2017 15:15

Dear MA-students

A New Call for Applications through PRIO is now published:

https://www.prio.org/News/Item/?x=2201

Best,

Nicklas