Hva lærer du?

Masterprogrammet har tre studieretninger og du kan lese mer om de ulike kompetansemålene under hver retning:

Den siste av de tre studieretningene over er en sammenslåing av følgende tre studieretninger som hadde opptak til og med høsten 2014:

.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 18. feb. 2015 12:26