Karriereintervju

Foto: Privat
Publisert 16. apr. 2018 13:52

Kamilla Knutsen Steinnes er forsker på universitetet OsloMet

Publisert 8. juni 2018 09:58

Veronika Storbråten er pedagisk psykologisk rådgiver i Enebakk PPT

Publisert 21. nov. 2016 12:41

Pia Bernt er assisterende personalansvarlig ved Christiania Glasmagasin

Publisert 24. mars 2015 11:04

Johanna Adolfsson er stipendiat ved Senter for utvikling og miljø.

Publisert 24. mars 2015 10:40

Sigrid Møyner Hohle er forsker ved Simula Research Laboratory.

Publisert 23. mars 2015 13:07

Heidi Grande er førstekonsulent i Justis- og beredskapsdepartementet.

Publisert 23. mars 2015 12:56

Karen Eimot er medieanalytiker ved Forsvarets mediesenter.

Publisert 23. mars 2015 12:55

Ingrid Dønåsen jobber i sekretariatet til Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).

Publisert 23. mars 2015 12:55

Thomas Buvik er mellomleder i Arbeids- og velferdsetaten (NAV).

Publisert 23. mars 2015 12:55

Erlend Sand Bruer er vitenskapelig assistent ved Psykologisk institutt, og tar prosjektoppdrag innen utredning og analyse.

Publisert 13. nov. 2014 13:53

Karianne Schandy er lektor på Ansgar Teologiske Høgskole.

Publisert 7. mai 2013 16:07

Lina Alsvik er prosjektleder i Ennova.

Publisert 6. juni 2012 17:55

Ivan Spehar forsker og underviser ved Det medisinske fakultet på UiO.

Publisert 6. juni 2012 17:55

Esther Xiu Wen Wu has a Master of Psychology from the University of Oslo and works at the National University of Singapore. Her plan is to pursue a Ph.D.

Publisert 6. juni 2012 17:55

Ingeborg Gjefsen jobber med saksbehandling og individuell oppfølging i Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV).

Publisert 6. juni 2012 17:55

Ellen Flakke forsker på organisasjonsendring ved Syddansk Universitet