Oppbygging og gjennomføring

Masterprogrammet i psykologi er et fulltidsstudie over 2 år (120 studiepoeng).

Programmet har tre studieretninger

Se den enkelte retning for mer informasjon om oppbygging og innhold:


Oppbygging av programmet 2012-2017

Oppbygging av programmet 2009-2012

Oppbygging av programmet for studenter som startet i 2009, 2010 og 2011

Vitnemål og grad

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 6. mars 2018 13:43