Studieretningen tar ikke opp nye studenter

Helse- og sosialpsykologi (studieretning)

Studieretningen i helse-, sosial- og personlighetspsykologi har et spesielt fokus på og gir et solid forskningsbasert grunnlag for å kunne planlegge, gjennomføre og evaluere forebyggende helseintervensjoner. I tillegg til en teoretisk fordypning innenfor helse-, sosial- og personlighetspsykologi vil programmet også gi en bredere teoretisk basis ved at deler av undervisningen er integrert med studieretningene i Kultur- og samfunnspsykologi og Utviklingspsykologi.

Studieretningen hører til programmet

Psykologi (master - to år)

Kontakt oss

Har du spørsmål om studieretningen?