Studieretningen tar ikke opp nye studenter

Kultur- og samfunnspsykologi (studieretning)

I denne studieretningen fokuseres det på sosial-, samfunns-, community-  og utviklingspsykologiske temaer som er sentrale for å forstå flerkulturelle samfunn, og på teorier som er viktige for å forstå samspillet mellom mikro- og makronivåer. Det legges vekt på både kvalitative og kvantitative metoder og på å utvikle studentenes evner til å tenke kritisk om hvilke kunnskapssyn som ligger bak forskningen.

Studiet gir kunnskap om hvordan sosiale og samfunnsmessige tiltak kan etableres og fungere likeverdig og rettferdig. Selv om undervisningsprogrammet i hovedsak har en akademisk innretning, med fokus på teori og forskning, står samfunnsaktuelle og praktiske spørsmål også sentralt. 

I tillegg til en teoretisk fordypning innenfor kultur- og samfunnspsykologi vil programmet også gi en bredere teoretisk basis ved at deler av undervisningen er integrert med studieretningene i Helse-, sosial- og personlighetspsykologi og Utviklingspsykologi

Studieretningen hører til programmet

Psykologi (master - to år)

Kontakt oss

Har du spørsmål om studieretningen?