Studieretningen tar ikke opp nye studenter

Utviklingspsykologi (studieretning)

Studieretningen i utviklingspsykologi har et spesielt fokus på, og gir et solid vitenskapelig basert grunnlag for, å kunne planlegge, gjennomføre og evaluere utviklingspsykologisk forskning og intervensjon. Studentene kan, etter å ha fullført masterutdanningen i utviklingspsykologi, arbeide med forskning, og i offentlig administrasjon, barnevern, rettssystemet og i media.

I tillegg til en teoretisk fordypning innenfor utviklingspsykologi vil programmet også gi en bredere teoretisk basis ved at deler av undervisningen er integrert med studieretningene i Kultur- og samfunnspsykologi og Helse-, sosial- og personlighetspsykologi.

Studieretningen hører til programmet

Psykologi (master - to år)

Kontakt oss

Har du spørsmål om studieretningen?