Beskjeder

Publisert 1. juni 2018 00:00

Fra 1-7. juni må du søke på emner du skal ta høsten 2018. Dette gjelder ikke studenter som får opptak høsten 2018.

Det har ingen betydning når du søker plass på emner i perioden 1-7. juni.

Svar på undervisningsopptaket publiseres i Studentweb senest 12. juni.

Slik gjør du det i Studentweb

Logg inn i Studentweb

  • Obligatoriske emner ligger i din utdanningsplan.
  • Legg til eventuelle valgbare emner i din&nbsp...
Publisert 8. mai 2018 14:56

Fra og med 28. mai 2018 skal studenter på 1.-6. semester på profesjonsstudiet i psykologi kontakte SV-info for alle studiespørsmål. Spørsmål skal ikke lenger stilles til Psykologisk institutt.

  • SV-info er kontaktpunkt for alle studenter på 1.-3. år ved SV-fakultetet.
  • Som profesjonsstudent har du allerede måttet kontakte SV-info for en del spørsmål. Vi gjør det nå enklere for deg ved at du kan henvende deg ett sted for å få hjelp. Du skal også bestille veiledning med din studiekonsulent hos SV-info.
  • SV-info har kort svartid og er åpent mandag-fredag kl. 9-15.
  • SV-info holder til i 1. etasje i Eilert Sundts hus.

Studenter på 7.- 12. semester skal fortsatt kontakte Psykologisk institutt.

Hvis du har spørsmål eller tilbakemeldinger til endringen kan du kontakte SV-info.

 

Publisert 16. jan. 2018 15:10

Arbeidsgruppen som har jobbet med å utrede fremtidig klinikkdrift av nå avgitt sin rapport. Rapporten sendes nå på høring hos alle studenter og ansatte. Fristen for å komme med innspill er 21. januar.

Selve rapporten, nettskjema for tilbakemelding samt annen informasjon, finner dere på http://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/sv/psi/prosjekter/fremtidig_klinikkdrift/index.html

Publisert 15. jan. 2018 13:37

Gikk det litt fort på informasjonsmøtet? Eller hadde du dessverre ikke anledning til å komme?

Frykt ikke - presentasjonen er tilgjengelig

Publisert 11. jan. 2018 16:17

Kjære studenter

Som tidligere annonsert arrangeres det et allmøte om fremtidig klinikkdrift 16. januar

- Tid: 16.1 kl. 9-11
- Sted: Aud. 4 i Harald Schjelderups hus

Bakgrunnen for møtet er at en arbeidsgruppe har gjort en utredning av mulige modeller for fremtidig klinikkdrift og sender 16. januar ut et rapport på høring. I allmøtet vil dere bli presentert for innholdet i rapporten, både selve utredningen og arbeidsgruppens anbefalinger.

Det vil være anledning til å stille spørsmål og komme med innspill i møtet. I den påfølgende høringsrunden vil det også være mulig å komme med skriftlige innspill via prosjektnettsiden. http://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/sv/psi/prosjekter/fremtidig_klinikkdrift/index.html

Vennlig hilsen
på vegne av arbeidsgruppen
Joakim Dyrnes

Publisert 21. des. 2017 11:07

PSYC1200 har undervisning siste gang våren 2018. Eksamen blir arrangert siste gang høsten 2018. Etter dette blir emnet lagt ned.

Publisert 11. des. 2017 14:19

prosjektsiden finner dere dokumenter knyttet til utredning av fremtidig klinikkdrift samt dere har mulighet til å komme med innspill.

Publisert 28. nov. 2017 15:02

Det innkalles herved til allmøte om utredning av fremtidig klinikkdrift

- tid: 7. desember kl. 13-14

- sted: auditorium 4, HSH

På møtet vil det informeres om instituttstyrets vedtak 4.12 om prosess, hvordan utredningsarbeidet vil foregå samt hvordan ansatte vil bli involvert underveis. Det vil selvfølgelig også være mulig å komme med innspill og spørsmål på møtet.

 

Styrepapirene vedr. denne saken finnes tilgjengelig på en egen nettside https://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/sv/psi/prosjekter/fremtidig_klinikkdrift/

 

Ta kontakt hvis dere har spørsmål!

 

Vennlig hilsen

Joakim Dyrnes

Psykologisk institutt

Publisert 30. okt. 2017 08:43

Til studenter ved Psykologisk institutt

Det samfunnsvitenskapelige fakultet inviterer studenter ved Psykologisk institutt til informasjonsmøte:

  • Onsdag 1. november, kl. 9 i auditorium 4, Harald Schjelderups hus

I møtet vil universitetsledelsen informere om status for avvikshåndtering og om oppfølgingen av universitetsstyrets vedtak av 24. oktober.

 

Vennlig hilsen

Gudleik Grimstad

fakultetsdirektør

for

Nils-Henrik von der Fehr

dekan

Publisert 20. okt. 2017 14:00

Til studenter ved Psykologisk institutt

Det samfunnsvitenskapelige fakultet inviterer studenter ved Psykologisk institutt til informasjonsmøter:

  • Onsdag 25. oktober, kl. 9 i auditorium 4, Harald Schjelderups hus
  • Fredag 27. oktober, kl. 13 i auditorium 4, Harald Schjelderups hus

I møtene vil studentene gis informasjon om status vedrørende drift av klinikk og praksis ved Psykologisk institutt. 

 

Vennlig hilsen

Gudleik Grimstad

fakultetsdirektør

for

Nils-Henrik von der Fehr

dekan

Publisert 17. okt. 2017 12:11

Til studenter og ansatte ved Psykologisk institutt

Det samfunnsvitenskapelige fakultet inviterer studenter og ansatte ved Psykologisk institutt til et informasjonsmøte - i dag -  tirsdag 17. oktober 2017, kl. 15.15 i auditorium 4, Harald Schjelderups hus.

I møtet vil universitetsledelsen informere om advokatfirmaet Kluges vurderinger vedrørende drift av klinikk og praksis ved Psykologisk institutt. 

Det er opprettet en nettside med informasjon om vurderingene.

Vennlig hilsen
Gudleik Grimstad
fakultetsdirektør

for

Nils-Henrik von der Fehr
dekan

Publisert 8. sep. 2017 09:36

Til dere på 1. semester: Biblioteket arrangerer et introduksjonskurs for bruk av biblioteket. Dette vil være nyttig kunnskap som du har med deg gjennom hele studietiden!

Les mer

Publisert 15. aug. 2017 08:30

Se presentasjonen fra velkomstmøtet den 14. august. Nyttig informasjon og nyttige lenker!

Publisert 8. mars 2017 10:26

Meld deg som fadder

Publisert 26. jan. 2017 10:43

Kjære student på profesjonsprogrammet i psykologi,

 

Vurderer du, eller er du allerede i gang med å planlegge utveksling?

Da bør du komme på informasjonsmøtet med fokus på utveksling!

 

Dato: tirsdag...

Publisert 24. jan. 2017 10:18

Her finner dere Power Pointen fra informasjonmøte 16.januar, for 1. semester studentene.  

Publisert 16. sep. 2016 15:50

Impuls ønsker seg nye redaksjonsmedlemmer, og i den anledning inviterer vi alle studenter ved Psykologisk institutt til infomøte om Impuls!

Impuls er psykologistudentene i Oslo sitt eget tidsskrift og Nordens eldste psykologitidsskrift. Impuls kommer ut tre ganger i året og har ca. 1000 abonnenter. Hvert nummer har et tema, og tidligere numre er blant annet Beslutninger, Spiseforstyrrelser, Oppmerksomt nærvær, Religionspsykologi, Psykologi og politikk, Tvang og Traumer.

Vi inviterer fagpersoner fra ulike felt til å skrive for oss, lager intervjuer eller skriver selv. I fagmiljøet er vi et anerkjent tidsskrift.

Som redaksjonsmedlem kan du være med å bestemme tema og innhold, ta bilder, skrive, lese korrektur, diskutere psykologi, filosofi, politikk og rettskriving, dra på konferanser og en rekke andre ting.

Hvis du vil være med eller bare lurer på det, kom på informasjonsmøte i seminarrom V2-17 i andre etasje i Harald Schjelderupshus, man...

Publisert 17. aug. 2016 14:17

"Jobb smart med studiene – gå på bibliotekkurs" - Kurset gir en introduksjon til hvor og hvordan finne faglitteratur til studiet.

Mer om kurset

Publisert 16. aug. 2016 15:13

Trykk her for PDF-fil av Power Pointen som ble vist under informasjonsmøte for nye studenter 16.aug

Publisert 3. juli 2014 10:59

PSI og Oxford Mindfulness Centre (OMC) ved Oxford University har en fireårig avtale som omfatter at profesjonsstudenter fra PSI kan oppholde seg et trimester i Oxford. Les mer om dette.