Beskjeder

Publisert 1. juni 2018 00:01

Fra 1-7. juni må du søke på emner du skal ta høsten 2018. Dette gjelder ikke studenter som får opptak høsten 2018.

Søk innen 7. juni

 • Det har ingen betydning når du søker plass på emner i perioden 1-7. juni. Det er ikke førstemann til mølla.
 • Du blir prioritert på emner som inngår i studieprogrammet ditt.
 • 30 studiepoeng per semester regnes som fulltidsstudier.
 • Det er begrenset plass på emner....
Publisert 8. mai 2018 11:37

Denne informasjonen gjelder deg som oppfyller kravene til bachelorgrad fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet etter å tatt eksamener våren 2018. Hvis det gjelder deg, har du fått en e-post 3. april til din UiO-epost.

 • Hvis du består emnene du er oppmeldt til i vår, blir vitnemålet ditt automatisk sendt ut innen 1. september 2018.
 • Vitnemålet blir sendt til adressen du har registrert i Studentweb.
 • Vitnemålet er et verdipapir og skrives ut kun én gang....
Publisert 11. apr. 2018 13:09

Fra og med høsten 2018 endres bachelorprogrammet i psykologi.

Hva er endringen?

Følgende emner legges ned:

EmneUndervisning siste gangEksamen siste gang
Vår 2018Høst 208
Høst 2018Vår 2019
PSY2600 – Personality and Abnormal psychologyVår 2018Høst 2018
PSY2302 – Brain and cognitionHøst 2018Vår 2019
PSY2300 – Innføring i kognitiv psykologiHøst 2018...
Publisert 16. jan. 2018 15:09

Arbeidsgruppen som har jobbet med å utrede fremtidig klinikkdrift av nå avgitt sin rapport. Rapporten sendes nå på høring hos alle studenter og ansatte. Fristen for å komme med innspill er 21. januar.

Selve rapporten, nettskjema for tilbakemelding samt annen informasjon, finner dere på http://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/sv/psi/prosjekter/fremtidig_klinikkdrift/index.html

Publisert 11. jan. 2018 16:20

Kjære studenter

Som tidligere annonsert arrangeres det et allmøte om fremtidig klinikkdrift 16. januar

- Tid: 16.1 kl. 9-11
- Sted: Aud. 4 i Harald Schjelderups hus

Bakgrunnen for møtet er at en arbeidsgruppe har gjort en utredning av mulige modeller for fremtidig klinikkdrift og sender 16. januar ut et rapport på høring. I allmøtet vil dere bli presentert for innholdet i rapporten, både selve utredningen og arbeidsgruppens anbefalinger.

Det vil være anledning til å stille spørsmål og komme med innspill i møtet. I den påfølgende høringsrunden vil det også være mulig å komme med skriftlige innspill via prosjektnettsiden. http://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/sv/psi/prosjekter/fremtidig_klinikkdrift/index.html

Vennlig hilsen
på vegne av arbeidsgruppen
Joakim Dyrnes

Publisert 21. des. 2017 11:06

PSY1000 og PSY2600 har undervisning siste gang våren 2018. Eksamen blir arrangert siste gang høsten 2018. Etter dette blir emnene lagt ned.

Publisert 12. des. 2017 15:13

prosjektsiden finner dere dokumenter knyttet til utredning av fremtidig klinikkdrift samt dere har mulighet til å komme med innspill.

Publisert 30. okt. 2017 08:42

Til studenter ved Psykologisk institutt

Det samfunnsvitenskapelige fakultet inviterer studenter ved Psykologisk institutt til informasjonsmøte:

 • Onsdag 1. november, kl. 9 i auditorium 4, Harald Schjelderups hus

I møtet vil universitetsledelsen informere om status for avvikshåndtering og om oppfølgingen av universitetsstyrets vedtak av 24. oktober.

 

Vennlig hilsen

Gudleik Grimstad

fakultetsdirektør

for

Nils-Henrik von der Fehr

dekan

Publisert 20. okt. 2017 14:17

Til studenter ved Psykologisk institutt

Det samfunnsvitenskapelige fakultet inviterer studenter ved Psykologisk institutt til informasjonsmøter:

 • Onsdag 25. oktober, kl. 9 i auditorium 4, Harald Schjelderups hus
 • Fredag 27. oktober, kl. 13 i auditorium 4, Harald Schjelderups hus

I møtene vil studentene gis informasjon om status vedrørende drift av klinikk og praksis ved Psykologisk institutt. 

 

Vennlig hilsen

Gudleik Grimstad

fakultetsdirektør

for

Nils-Henrik von der Fehr

dekan

Publisert 17. okt. 2017 12:13

Til studenter og ansatte ved Psykologisk institutt

Det samfunnsvitenskapelige fakultet inviterer studenter og ansatte ved Psykologisk institutt til et informasjonsmøte - i dag -  tirsdag 17. oktober 2017, kl. 15.15 i auditorium 4, Harald Schjelderups hus.

I møtet vil universitetsledelsen informere om advokatfirmaet Kluges vurderinger vedrørende drift av klinikk og praksis ved Psykologisk institutt. 

Det er opprettet en nettside med informasjon om vurderingene.

Vennlig hilsen
Gudleik Grimstad
fakultetsdirektør

for...

Publisert 22. sep. 2017 09:31

VALG på PSI!

26. september kl. 16.15 - 18.00 er det all-møte for programutvalget i seminarrom 5 på Harald Schelderups hus.

Velkommen til det viktigste møte i året for studentdemokratiet ved psykologisk institutt. Det serveres pizza på møtet.

På all-møtet skal det velges studentrepresentanter til alle plasser i programutvalget. Selv om du ikke vil stille til valg, kan du komme og aktivt velge inn de representantene du synes best ivaretar dine viktigste saker på PSI.
 
Få en oversikt over sammensetningen av programutvalget her:
http://www.sv.uio.no/psi/livet-rundt-studiene/studentdemokrati/pu-for-arsenheten-bachelor-og-master/index.html

"Det er utrolig morsomt og meningsfylt å bli med å påvirke studentrelaterte saker på psykologisk institutt. De...

Publisert 8. sep. 2017 09:33

Til dere på 1. semester: Biblioteket arrangerer et introduksjonskurs for bruk av biblioteket. Dette vil være nyttig kunnskap som du har med deg gjennom hele studietiden!

Les mer

Publisert 15. aug. 2017 08:48
Publisert 26. mai 2017 11:03

Fra og med høsten 2017 endres fordypningen i bachelorprogrammet i psykologi. Dette medfører endringer i anbefalt studieløp for studenter som begynte på bachelorprogrammet høsten 2016.

Hvem får endret studieløpet?

Endringen gjelder alle studenter som begynte på bachelorprogrammet i psykologi høsten 2016 og senere kull. 

Hva er endret?

Metodeemner i fordypningen i psykologi reduseres fra 40 studiepoeng til 30 studiepoeng (fra PSY1010+PSY2011+PSY2012+PSY2013 til PSY1010+PSY2013+PSY2014):

 1. PSY2011 og PSY2012 legges ned og erstattes av et nytt metodeemne: PSY2014 Kvantitativ metode (10 studiepoeng)....
Publisert 14. mars 2017 10:15

Vi inviterer til paneldiskusjon om psykologi i arbeidslivet: Hvorfor har vi behov for psykologisk fagkompetanse i dagens arbeidsliv?

Tid: Torsdag 23. mars. Klokken 9.15- 11.30
Sted: Auditorium 4, Harald Schjelderups hus

Psykologiske yrkesutøvere med bakgrunn i arbeids og organisasjonspsykologi har ulike yrkesroller i dagens arbeidsliv. Man ser et skille i ansvar og arbeidsoppgaver mellom fagområdene Human Resources Management (HRM) og Helse, miljø og sikkerhet (HMS). På seminaret vil representanter fra forskning, arbeidsliv og ko...

Publisert 16. sep. 2016 15:48

Impuls ønsker seg nye redaksjonsmedlemmer, og i den anledning inviterer vi alle studenter ved Psykologisk institutt til infomøte om Impuls!

Impuls er psykologistudentene i Oslo sitt eget tidsskrift og Nordens eldste psykologitidsskrift. Impuls kommer ut tre ganger i året og har ca. 1000 abonnenter. Hvert nummer har et tema, og tidligere numre er blant annet Beslutninger, Spiseforstyrrelser, Oppmerksomt nærvær, Religionspsykologi, Psykologi og politikk, Tvang og Traumer.

Vi inviterer fagpersoner fra ulike felt til å skrive for oss, lager intervjuer eller skriver selv. I fagmiljøet er vi et anerkjent tidsskrift.

Som redaksjonsmedlem kan du være med å bestemme tema og innhold, ta bilder, skrive, lese korrektur, diskutere psykologi, filosofi, politikk og rettskriving, dra på konferanser og en rekke andre ting.

Hvis du vil være med eller bare lurer på det, kom på informasjonsmøte i seminarrom V2-17 i andre etasje i Harald Schjelderupshus, man...

Publisert 17. aug. 2016 14:15

"Jobb smart med studiene – gå på bibliotekkurs" - Kurset gir en introduksjon til hvor og hvordan finne faglitteratur til studiene"

Mer om kurset

 

Publisert 4. mars 2016 10:55

Ønsker du å skaffe deg relevant erfaring underveis i studiene, men er usikker på hvilke muligheter som finnes? Lurer du på hva slags jobber du kan få med utdannelsen din?

Påmelding og mer informasjon om kurset

Tid og sted: Fredag 18. mars kl 12:15-14:00, HS, seminarrom 1.

 

Publisert 12. okt. 2015 15:14

Møt framtidige arbeidsgivere. Bli inspirert og finn ut hvordan du kan bruke din kompetanse som samfunnsviter, både under og etter utdannelsen din.

Første arrangement 14. oktober kl 17:15 i U1, Eilert Sundts hus.

Tema: mulighet for jobb og karriere innen innvandring og integrering.

Møt samfunnsvitere fra Justis- og beredskapsdepartementet, Røde Kors, Hero og International Organisation of Migration.

Se link til SV-fakultetet for mer info og påmelding:

http://www.sv.uio.no/studier/karriere/finndinframtid/

Publisert 3. sep. 2013 11:28

 "Jobb smart – gå på bibliotekkurs" - Kurset gir et overblikk over hvordan kunnskap og informasjon er organisert  og hvordan finne litteratur til studiet.

Univeritetsbiblioteket arrangerer ekstrakurs i litteratursøk den 5. sep.  kl. 09:15 - 10:00, i Auditorium 2, Georg Sverdrups hus