Søknadsfrist og opptak

Det vil ikke være opptak til masterprogrammet i 2017.

Studieplasser

20

Pris

NOK 15 000,- per semester

Opptakskrav

Opptak til masterstudier krever følgende:

  • generell studiekompetanse
  • fullført bachelorgrad eller tilsvarende utdanning
  • en faglig fordypning fastsatt av programmet
  • et vektet karaktersnitt i fordypningen på minst C for bokstavkarakterer, eller 2.7 for tallkarakterer

Krav til faglig fordypning

Den faglige fordypningen for opptak er helse- og/eller sosialfaglig/pedagogisk/politifaglig/psykologisk høyere utdanning på cand.mag.- eller bachelornivå av minimum 80 studiepoeng. Krigsskoleutdanning kan også være relevant faglig grunnlag for opptak.

Annen høyskole- eller universitetsutdanning kan etter særskilt vurdering også danne grunnlag for opptak.

I tillegg kreves minst 2 års relevant yrkeserfaring.

Dokumentasjon

Du må dokumentere at du fyller opptakskravene over ved å laste opp dokumentasjon.

Motivasjonsbrev
Alle søkere skal sende inn et motivasjonsbrev som vedlegg til søknaden om opptak til programmet. Motivasjonsbrevet skal være maks. en side langt og inneholde følgende informasjon:

  • Fortell kort om deg selv og din bakgrunn
  • På hvilken måte er din faglige bakgrunn relevant for masterprogrammet?
  • Hvorfor søker du på dette masterprogrammet?

Rangering av søkere

Søkere med profesjonsutdanning i medisin eller psykologi rangeres foran søkere med bachelorgrad/cand. mag.grad/3-årig høyskoleutdanning.

Søkerne rangeres etter poengsum oppnådd på emner/kurs som inngår i det faglige grunnlaget. Opptakskomiteen kan foreta en helhetsvurdering av det faglige grunnlaget dersom det mangler gradert karakterskala, helhetsvurderingen ligger da til grunn ved rangering.

Søkere med høy poengsum rangeres foran søkere med lav poengsum.

Ved poenglikhet rangeres søkerne etter en individuell vurdering av relevant yrkeserfaring. Ved lik vurdering av slik yrkesrelevans vil underrepresentert kjønn prioriteres først.

Godkjenning av tidligere utdanning

Dersom du allerede har høyere utdanning fra UiO eller et annet lærested, kan du søke om å få bruke denne i programmet ditt ved UiO. De faglige kravene i programmet avgjør om utdanningen kan godkjennes. Du finner de faglige kravene på Oppbygging og gjennomføring.

Les mer om hvordan du søker om godkjenning av utdanning.