Program for studiestart

Velkommen som ny student!

Studiestart er mandag 14. august, og denne dagen og resten av uken består av faglige og sosiale aktiviteter.  Målet med studiestartuken er å gi deg en hyggelig og nyttig innføring i studenttilværelsen på programmet og fakultetet. Se kommende arrangementer nedenfor.

Det er obligatorisk fremmøte på arrangementer i studiestartsuken, dvs. på fire av de fem dagene. Du mister studieplassen hvis du ikke møter fram ved studiestart, med mindre fraværet er godkjent. Er det noen obligatoriske arrangement du ikke kan møte på, er det derfor viktig at du tar kontakt med oss på info@teologi.uio.no for en vurdering av fraværet.