Beskjeder

Publisert 11. jan. 2018 14:43

Søk Osloforskning-stipend!

Osloforskning er et samarbeid mellom Oslo kommune og Universitetet i Oslo som skal bidra til å fremme forskning og rekruttering til forskning som henter sitt tema fra Oslo.

Neste søknadsfrist er 15. februar 2018. For mer informasjon og søknadsskjema gå til denne siden:

https://www.sv.uio.no/iss/forskning/om/osloforskning/stipend/

Publisert 10. jan. 2018 15:08

We are happy to be able to offer a course in Academic English this semester to students on Master`s programmes at IKOS. The course will consist of two hours of teaching over 10 weeks.

This is an optional course in the sense that it does not give you any  credits, but the teacher requires your commitment to attend the course regularly throughout the semester.

For information on how you sign up and the schedule, please refer to the course plan.

Publisert 24. nov. 2017 10:12

Vi i fagutvalget ønsker å invitere alle studenter på religionshistorie v/UiO til årets julebord 7.desember! Vi fortsetter fjorårets suksess, og håper du har lyst til å bli med på feiringen :)

Vi stiller med middag, snacks og god stemning, og dere tar selv med det dere ønsker å drikke utover kvelden! Dette er en fantastisk mulighet til å bli kjent med andre studenter, så vi håper du vil sette av datoen og ta en velfortjent pause fra eksamenslesingen!

Arrangementet vil bli holdt i lokalene til Norges Kristelige Studentforbund. For å melde dere på må en egenandel på 50kr betales innen 1.desember (via vipps eller kontonummer).

Vipps til tlf.nr: 970 94 321

ELLER...

Publisert 17. nov. 2017 12:25

HFs studenter har 3 av 11 representanter i fakultetsstyret. Valg av studentrepresentanter til fakultetsstyret 2018 holdes mandag 20. - fredag24. november kl. 12.00.

Kandidatene for studentene finner du sammen med annen informasjon om valget her: Fakultetsstyrevalg ved HF

. For å kunne stemme må du være semesterregistrert ved HF. Ta kontakt med valgsekretariatet ved Inger-Johanne Ullern ved HF hvis du trenger veiledning.

Publisert 16. nov. 2017 09:55

I dag torsdag 16.november kl. 09:00 åpner e-valg av representanter til instituttstyret ved IKOS. Det skal velges to studentrepresentanter, og én representant for de midlertidig vitenskapelig ansatte til instituttstyret. Valgperioden er ett kalenderår.

Stem her: https://valg.uio.no/valg/login.do

Les mer om e-valget og kandidatene her: http://www.hf.uio.no/ikos/om/organisasjon/valg/

Publisert 13. nov. 2017 11:33

Hei, masterstudenter i religionshistorie

Vi i tidsskriftet Argument har som mål å hjelpe studenter med å bli flinkere til å formidle det de lærer på studiene, og i denne omgangen er vi i kulturredaksjonen særlig interessert i å publisere tekster fra dere som studerer religionshistorie. Å kunne formidle den kunnskapen man har, blir bare viktigere og viktigere, og vi ønsker å være en kanal hvor studenter kan øve seg på akkurat dette.

Vi oppfordrer dere derfor til å skrive for oss. Dere kan gjerne ta utgangspunkt i en semesteroppgave dere har skrevet. Vi hjelper dere hele veien, og har mye erfaring med å gjøre om semester- og eksamensoppgaver til artikler. Ta kontakt dersom dere enten har en idé tekst dere ønsker å skrive eller dere allerede har en tekst dere ønsker å gjøre om til en artikkel, så vil dere få gode og grundige tilbakemeldinger av oss.

Vennlig hilsen

Kaisa Hoel

Kulturredaktør i Argument...

Publisert 31. okt. 2017 15:49

Universitetslektor Magnus Berg fra Göteborgs universitet vil presentere bokprosjektet Musealt islam. Seminaret er åpent for alle interesserte.

Tid og sted: 1. november 2017 kl. 12:15 - 13:30, P. A. Munchs hus, seminarrom 12.

Les mer her.

Publisert 25. okt. 2017 09:32

Har du lyst til å være med og influere din og andre medstudenters hverdag? I november er det igjen tid for å velge nye studentrepresentanter til instituttstyret ved IKOS. Vi i valgstyret oppfordrer herved studenter ved IKOS til å melde sitt kandidatur til instituttets øverste styringsorgan. Det skal velges to faste representanter og to vararepresentanter for 2018. Styret er instituttets øverste styringsorgan, og studentene har gjennom sine representanter en viktig stemme og innflytelse i de beslutninger som tas. Se instituttstyrets nettsider: http://www.hf.uio.no/ikos/om/organisasjon/styret/

Som styrerepresentant vil  få med deg mange nyttige erfaringer og interessante utfordringer, som er vel verdt å ta med seg ut i...

Publisert 24. okt. 2017 09:00

Studiebarometeret spør andre- og femteårsstudenter over hele landet om de er fornøyd med studieprogrammet sitt.

Undersøkelsen sendes ut via e-post og SMS. Du må bruke koden du har fått tilsendt for å logge inn i spørreskjemaet.

Bidra til å heve kvaliteten på ditt studieprogram og svar på undersøkelsen!

Undersøkelsen sammenligner alle studieprogram i Norge, og gjennomføres av NOKUT på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Resultatene for hvert studieprogram offentliggjøres på www.studiebarometeret.no.

Publisert 4. okt. 2017 11:10

Som en del av våre strategiske satsing på religiøse ledere og funksjonshemmede i utviklingsland, deler Atlas-alliansen ut stipend til studenter som skriver eller planlegger å skrive masteroppgave. For 2017-18 deles det ut ett stipend à kr 25 000,-.


Atlas-alliansen er en stiftelse av organisasjoner av funksjonshemmede, pasienter og pårørende i Norge som siden 1981 har vært involvert i internasjonalt bistandsarbeid. Vårt formål er å styrke og utvikle bistanden og fremme menneskerettigheter for funksjonshemmede og tuberkuloserammede i utviklingsland.


Vi bidrar til å skape åpne og inkluderende samfunn slik at funksjonshemmede kan delta på lik linje med alle andre. Tema for masteroppgaven må være knyttet til temaet 'religiøse ledere og funksjonshemming', da spesielt hvordan religiøse lederne bidrar til å fremme eller undergrave funksjonshemmedes rettigheter og deltakelse i samfunnet. Datagrunnlaget...

Publisert 28. sep. 2017 11:19

Kjære studenter,

C-REX inviterer til et masterseminar mandag 23. oktober, kl. 09.15-16.00, rom 830, Eilert Sundts hus.

Her blir det muligheter til å få tilbakemelding på ting dere har skrevet, ideer til mulige masterprosjekter og tips om litteratur og perspektiver. Dessuten blir dere kjent med andre studenter som arbeider med tilsvarende tematikk. Seminaret ledes av Tore Bjørgo, Anders Ravik Jupskås og Inger Skjelsbæk.

Meld dere på her (innen 10. oktober) dersom dere har tenkt til å delta:

http://www.sv.uio.no/c-rex/aktuelt/arrangementer/masterseminar-h2017.html

Publisert 14. sep. 2017 09:51

UiOs tverrfaglige satsing UiO:Norden og Foreningen Norden lyser ut stipender til to UiO-studenter som skriver eller skal skrive masteroppgave om et tema relatert til UiO:Nordens hovedmål og tematikk. Utlysningen, søknadskriterier og -skjema er tilgjengelig via UiO:Nordens nettsider.

Søknadsfrist er 31. oktober 2017.

Publisert 12. sep. 2017 15:30

Skriver du Masteroppgave innen menneskerettigheter, ytringsfrihet og/eller demokrati? Inntil fem studentstipend på inntil kr 60.000 utlyses med søknadsfrist  13. oktober 2017.

Stipendene utlyses for masteroppgave, juridisk spesialoppgave eller  tilsvarende innen menneskerettigheter, ytringsfrihet og/eller demokrati ved

  • Norsk senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo,
  • De juridiske, humanistiske og samfunnsvitenskapelige fakulteter,  Universitetet i Oslo
  • Institutt for sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen og
  • Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet i Trondheim

Alle detaljer: http://www.jus.uio.no/smr/studier/stipend/frittord.html

Ta kontakt med fritt-ord-stipend@n...

Publisert 7. sep. 2017 15:27

Kom på besøk 26. september eller 30. oktober mellom klokken 10.00 og 14.00 og ta en prøveeksamen.

Silurveien 2 er UiOs digitale eksamenslokale.

Nå kan du komme på besøk for å kikke på lokalene og eller for å ta en demoeksamen.

Det vil være folk tilstede slik at det vil være mulig å stille spørsmål.

Åpent hus i Silurveien 2  26.09.17

Åpent hus i Silurveien 2  30.10.17

Publisert 24. aug. 2017 15:22

Er du UiO-student, engasjert og glad i å formidle? Da er dette jobben for deg!

Arbeidsoppgavene er å:

  • representere UiO på skolebesøk og utdanningsmesser rundt om i Norge
  • fortelle om studier ved UiO og livet som student gjennom foredrag, samtaler og sosiale medier
  • rekruttere gode studenter til UiO og motivere unge til å ta høyere utdanning

Søknadsfrist: 4. september.

Se fullstendig utlysning.

Publisert 23. aug. 2017 10:58

Skriver du masteroppgave i et Oslo-relatert tema? Forsker du på storbyen, Oslo?

Søk Osloforskning-stipend!

Osloforskning er et samarbeid mellom Oslo kommune og Universitetet i Oslo som skal bidra til å fremme forskning og rekruttering til forskning som henter sitt tema fra Oslo.

Neste søknadsfrist er 15. september 2017. For mer informasjon og søknadsskjema gå ti denne siden:

http://www.sv.uio.no/iss/forskning/om/osloforskning/soknad/

Publisert 27. jan. 2017 12:27

Ta i bruk mobilappen Studentbevis/Student ID for å vise at du er student. Du får ikke lenger automatisk tilsendt semesterkvittering på papir – du trenger bare appen og studentkortet.

Publisert 17. okt. 2016 13:28

New student representatives to the Faculty Board 2017 will be elected, and the deadline for nominations of candidates to represent the students is Monday October 31th at 15:00. Nominees and nominators must be registered as students at HF this semester. Send your nominations to valgstyre@hf.uio.no

The election is held on November 16th to 22nd 2016

Read about the Faculty Board Election here

Publisert 17. okt. 2016 13:23

Studentrepresentanter til Fakultetsstyret 2017 skal velges., og fristen for å melde kandidater til studentenes styrerepresentanter er mandag 31. oktober kl. 15.00. Forslagsstillere og kandidater må være semesterregistrerte ved HF. Du kan også foreslå deg selv. Forslag sendes til valgstyre@hf.uio.no

Valget holdes 16. til 22. November 2016.

Les mer om fakultetsstyrevalget her 

Publisert 8. apr. 2016 10:12

Ønsker du å bli koblet til masternettverket på Senter for ekstremismeforskning (C-REX) og presentere en skisse eller et utkast til en masteroppgave for senterets forskere?

Masterstudenter som arbeider med C-REX-relevant tematikk inviteres herved til masterseminaret våren 2016. Tilbudet går til masterstudenter innenfor både samfunnsfag, humaniora og juridiske fag.

Seminaret vil finne sted på Eilert Sundts hus, SV-fakultetet, rom 824, fra kl. 09.15 til ca. 13.00.

Publisert 12. nov. 2015 14:56

Har du stemt?

Valget er åpent til fredag 13. november kl. 12.00


Have you cast your vote?

The election is ongoing until Friday 13 November at 12:00 (noon)

Publisert 9. nov. 2015 14:00

Valget av studenter til Fakultetsstyret 2016 er nå i gang:

Les om kandidatene og gi din stemme her.
 

The election of student representatives to the Faculty Board 2016 is open.

Read about the nominees and cast your vote.

Publisert 21. aug. 2015 14:08
Publisert 27. mai 2015 13:16

Sophus Bugges hus skal som kjent pusses opp, med oppstart nå i sommer.

 

Særlig viktig å få med seg:

- Biblioteket er stengt fra og med 8. juni 2015. Det åpner igjen 10. august i midlertidige lokaler på lesesalen i Eilert Sundts hus (2. etasje).

- Bokskapene må være tømt innen den 5. juni.

- Det åpnes opp for bruk av lesesaler andre steder på campus.

 

Les mer på: http://www.hf.uio.no/om/oppussing-av-sophus-bugge-2015-16/index.html