FRITT ORD STIPEND

Skriver du Masteroppgave innen menneskerettigheter, ytringsfrihet og/eller demokrati? Inntil fem studentstipend på inntil kr 60.000 utlyses med søknadsfrist  13. oktober 2017.

Stipendene utlyses for masteroppgave, juridisk spesialoppgave eller  tilsvarende innen menneskerettigheter, ytringsfrihet og/eller demokrati ved

  • Norsk senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo,
  • De juridiske, humanistiske og samfunnsvitenskapelige fakulteter,  Universitetet i Oslo
  • Institutt for sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen og
  • Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet i Trondheim

Alle detaljer: http://www.jus.uio.no/smr/studier/stipend/frittord.html

Ta kontakt med fritt-ord-stipend@nchr.uio.no ved spørsmål. Og husk: Søknadene må leveres innen 13. oktober.

Publisert 12. sep. 2017 15:30 - Sist endret 12. sep. 2017 15:30